Банкеръ Weekly

Общество и политика

БРИБАНК ПРЕДЛАГА НОВ ПАРИЧЕН ИНСТРУМЕНТ

От средата на юли тази година БРИБАНК предлага нов продукт на гражданите с валутни спестявания, който им дава възможност да подобрят своя финансов доход и да инвестират, макар и косвено, на европейските финансови пазари. Евродепозитът позволява по-висок лихвен доход за вложителите в сравнение с традиционните проценти по доларовите депозити. Сроковете на новото вложение са фиксирани на 3, 6 и 12 месеца, чиято годишна лихва е съответно 5.5, 7 и 8 процента. При нарушаване на този срок вложителят не губи нищо от парите си, а само част от лихвата. В случаите на предсрочно прекратяване на евродепозита се изплаща 2% лихва на годишна база. Минималната сума за депозиране е 1000 щ. долара.


Чрез офериране на сравнително по-дълги срокове на евродепозита и по-високи лихви БРИБАНК цели да стимулира по-дългосрочната спестовност на гражданите. В момента в банковата система преобладават предимно едномесечните депозити. Освен това доходите по левовите депозити остават доста по-ниски от ръста на инфлацията в страната и не допринасят за увеличаване на спестяванията.


По-високият доход е възможен благодарение на добрите позиции на банката на международните финансови пазари. Чрез мрежа от контрагенти - първокласни инвестиционни банки, базирани в Лондон и Ню Йорк, БРИБАНК има възможност умело да управлява парите на своите вложители в еврооблигации. Това са основно книжа, издадени или гарантирани от правителства или централни банки от голям кръг страни, които предоставят в момента сравнително висок доход. Еврооблигациите се смятат за едни от най-гарантираните и най-ликвидните дългови инструменти на финансовите пазари.


При провеждането на икономически реформи в страната и особено след въвеждането на Валутен борд България се е насочила към интеграция на своята финансова система с европейската, което предполага повишаване на инвестиционната култура на хората. След успешното развитие на продукта Брейди депозит, който беше базиран на дохода от книжата по външния дълг на България и други страни в преход, сега вложителите имат възможност да се възползват от уменията на професионалистите от БРИБАНК при управлението на техните пари на европейските финансови пазари. Не след дълго време се очаква и България да емитира свои еврооблигации, които със сигурност биха предложили атрактивен доларов доход, гарантиран от държавата, както това вече направиха някои страни от Централна и Източна Европа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във