Банкеръ Weekly

Общество и политика

БРИБАНК НЕ ЛАМТИ ЗА ВОЕННОПРОМИШЛЕНИЯ КОМПЛЕКС

Светослав Божилов - главен прокурист на БРИБАНК, пред в. БАНКЕРЪ

Г-н Божилов, има ли някаква връзка между сделката за Стопанска банка и промените в акционерното участие и в надзорния съвет на БРИБАНК?


- Още преди три години и половина, когато Стопанска банка изпадна в затруднение и управлението й бе поето от квестори, ние имахме голям интерес към нея. БРИБАНК успя да извърши някои неголеми сделки с външен дълг на Стопанска банка. Още тогава много внимателно анализирахме както активите, така и пасивите на Стопанска банка. Следихме много внимателно развитието на несъстоятелността на банката и никога не сме губили интереса си по отношение на нейната покупка. Просто решихме, че сега е дошъл подходящият момент.


В този смисъл сделката за Стопанска банка няма пряко отношение към промените в структурата на акционерното участие и в надзорния съвет на БРИБАНК.

Не се ли опасявате, че в крайна сметка покупката на Стопанска банка от БРИБАНК ще предизвика коментари от рода: Кръгът Олимп си купи ВПК?


- Всичко може да се говори. За съжаление у нас интерпретациите често вземат връх над фактите. Според мен реалните действия ще покажат кое как е. Това, което аз мога да кажа, е, че БРИБАНК няма интерес към ВПК.

Г-н Божилов, каква е цената, която БРИБАНК е готова да плати за Стопанска банка?


- Не мога да коментирам каквито и да е параметри по сделката, преди тя да бъде приключена. На този етап БРИБАНК е подписала със синдиците на Стопанска банка предварително споразумение за покупка на затворената кредитна институция. Едва след като БНБ и съдът одобрят законосъобразността и целесъобразността на сделката и ние платим, тя ще стане факт.

БРИБАНК купува Стопанска банка като предприятие, следователно поема ангажимента да уреди задълженията й. А е известно, че само на външни кредитори тя има да връща над 246 млн. г. марки. Как ще изчистите този дълг?


- Съдът заедно със синдиците на Стопанска банка е извършвал периодично оценка на пазарната й стойност. Тази оценка е имала за цел да покаже каква е реалната стойност на нейните активи и с оглед на това да се прецени до каква степен могат да бъдат удовлетворени кредиторите на Стопанска банка. Право на синдиците, на съда и на БНБ е, ако има потенциален купувач, какъвто е БРИБАНК, който предлага цена, равна или по-голяма от оценката на Стопанска банка, да преценят дали тя да му бъде продадена. Другата алтернатива е синдиците на банката още дълги години да разпродават имуществото й и да събират вземанията й от длъжниците.


Ако на БРИБАНК й бъде разрешено да купи Стопанска банка, в трийсетдневен срок ние ще трябва да се разплатим с кредиторите на фалиралата банка.

Какво ще получат кредиторите й?


- Разбира се, те няма да получат пълния размер на своите вземания. Всички пари - по сметки и в държавни ценни книжа, както и средствата, които БРИБАНК ще плати за Стопанска банка, ще бъдат разпределени между кредиторите на затворената кредитна институция.

Излиза, че кредиторите на Стопанска банка ще трябва да се задоволят с по-малко пари, отколкото имат да получават. Възможно ли някои от тях да се противопоставят на сделката?


- Това са процедури, които така или иначе са в правомощията на съда, аз не мога да дам този отговор вместо него.

Как смятате да се разпореждате със Стопанска банка, ако я купите? Ще я влеете ли в БРИБАНК, или ще я обособите като самостоятелно дружество?


- Ако сделката бъде успешно приключена, БРИБАНК ще отговаря солидарно пред кредиторите на Стопанска банка до размера на признатите от нас задължения. Следователно Стопанска банка ще бъде влята в БРИБАНК.

Но БРИБАНК ще придобие много интересни вземания в областта на черната металургия, лизинга, машиностроенето. Как смятате да се разпореждате с тях, ще ги търгувате ли, или само ще ги събирате?


- Трудно мога да кажа какви точно вземания придобиваме и каква е тяхната възможност за събиране. Много от договорите за кредит са отпреди 10 ноември 1989 година. Текстовете в тях дават възможност за доста широко тълкуване, затова и събирането на много от кредитите е спорно.


Ако договорните отношения между Стопанска банка и нейните длъжници се окажат коректни, ние нямаме намерение да извършваме сделки дълг срещу собственост или да търгуваме вземания. Ще се концентрираме върху събирането на максимално възможния размер от вземанията на Стопанска банка от нейните длъжници. Разбира се, за да постигнем тази своя цел, ще предоставим възможност за редукция и разсрочване на кредитите, ако длъжниците докажат пред нас, че могат да ги обслужват и ни предоставят ликвидно обезпечение.

Това отнася ли се за Булгарлизинг, който на практика е най-големият длъжник на Стопанска банка?


- За съжаление по кредитните взаимоотношения между Булгарлизинг и затворената банка има най-много неясноти и спорни моменти.

Разговаряли ли сте по този въпрос с изпълнителния директор на Булгарлизинг Димитър Тадаръков?


- Не сме разговаряли с него. Предварително се договорихме със синдиците на Стопанска банка, че няма да търсим контакт с длъжниците й, докато сделката не стане факт.

БРИБАНК стана известна с посредничеството си в приватизацията на дружества от Военнопромишления комплекс. Булгарлизинг пък има много интересни вземания от него. На времето г-н Тадаръков дори предлагаше на Стопанска банка тя да закрие вземанията си от лизинговото дружество, като получи срещу тях вземанията на Булгарлизинг от предприятията от ВПК.


- Не съм в течение на тези негови стари предложения. Но знам, че в момента отношенията му със синдиците на Стопанска банка никак не са розови.

А имате ли интерес към Булгарлизинг като дружество?


- Нямаме. Банката работи с пари, управлява пари и процеси, свързани с управление на пари. Това, над което ще се съсредоточат експертите на БРИБАНК, е да съберат максималния размер от вземанията на Стопанска банка.

Излиза, че не може да очакваме обявяване на търгове за вземания на Стопанска банка?


- Не, в никакъв случай.

Дори ако се явят клиенти, които предложат доста изгодна цена за тези вземания?


- Ако се яви инвеститор, който да даде 10 единици за едно вземане веднага, а ние сме преценили, че за него след време ще получим 9 единици, разбира се, че ще продадем това вземане. Но в момента не смятаме, че може да се появи външен купувач, който да предложи за едно вземане по-голяма сума, отколкото ние бихме могли да съберем от длъжника.

Склонни ли сте да получите руски ценни книжа от фалиралата Кредитна банка срещу вземането за 10 млн. щ. долара на Стопанска банка от нея?


- Каквото и да получим срещу вземането си от Кредитна банка, това би било голям успех.

А какво направи БРИБАНК с руските и украинските ценни книжа, които бе закупила още през 1998 година?


- Мога да се похваля, че в резултат на добрата ликвидност на банката успяхме да запазим позициите си в руски ценни книжа. Тъй като цената им се покачи и нахвърли тази, по която ги бяхме придобили, успяхме да спечелим значителни средства от продажбата на част от тези книжа. Не е случайна и активността ни към Стопанска банка точно сега. Ние не бихме имали финансовата възможност за тази сделка, ако не бяхме спечелили на международните дългови пазари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във