Банкеръ Weekly

Общество и политика

БПБ СЪЗДАВА КОМПЮТЪРНА МРЕЖА ЗА ТЪРГОВИЯ С АКЦИИ

Пощенска банка, която
е на път да стане част от финансовата империя Номура,
ще се възползва от получения лиценз за инвестиционен посредник,
за да активизира дейността си. Тя ще предложи на многобройните
си клиенти възможността да купуват и продават акции от приватизиращите
се държавни фирми чрез компютърната й мрежа. Според Явор Димитров,
началник на отдел Корпоративни инвестиции в БПБ, целта
е още в началото на лятото Пощенска банка да придобие значителни
пазарни преимущества пред своите конкуренти.


Преобразуването на повечето
приватизационни фондове в холдингови структури поизчерпа интереса
към услугата банка депозитар. Същевременно нараства
броят на гражданите, инвестиращи свободните си пари в корпоративни
акции. Това именно налага и разнообразяване на инвестиционното
поведение на БПБ.


За БАНКЕРЪ
г-н Явор Димитров отбеляза, че занапред Пощенска банка ще действа
в две основни насоки. Предстои да се организира покупко-продажбата
на акции в клоновете, които са свързани в компютърната система.
БПБ е единствената българска кредитна институция, която разполага
със специализиран софтуер за работа в реално време като инвестиционен
посредник. Той е изграден съвместно от програмистите на банката
и специалистите от Централния депозитар.


Другият проект цели да
привлече повече клиенти измежду участниците в касовата приватизация.
Той се основава на възможността банката да поеме и пласира на
фондовата борса емисии с акции на раздържавяващи се предприятия.
За да насърчи публичния интерес към тази услуга, БПБ прави ценови
реверанс и към дребните инвеститори. Засега банката ще събира
от тях само минимална комисиона, равна на 2% от стойността на
сделката, но не по-малка от 1000 лева. Тя включва не само ДДС,
но и таксата, събирана от БФБ, ако операцията се осъществява на
капиталовия пазар.


Пощенска банка ще предложи
и попечителството на портфейли с ценни книжа. На практика тази
услуга няма да се конкурира с доверителното управление на фондове,
а ще го допълва. Банката ще следи оперативно движението на акциите
от портфейла на своя довереник по регистъра в Централния депозитар,
ще му дава съвети как най-добре да използва правата, които предлагат
отделните класове акции, и възможностите за печалба.


Засега попечителството
не е уредено в действащото българско законодателство. Но по света
вече са определени точните граници, в които то съществува, и правилата,
на които се подчинява. За БПБ тази услуга е привлекателна и затова,
защото не носи особен риск, а генерира приличен поток приходи
от комисиони и такси.

Facebook logo
Бъдете с нас и във