Банкеръ Weekly

Общество и политика

БОРСОВИТЕ ИГРАЧИ СЕ ТРЕВОЖАТ, ЧЕ ПАЗАРЪТ Е ЛЕНИВ

След като в началото на миналата седмица Министерският съвет разгледа и прие предложените от КЦКФБ промени в Закона за приватизация, представителите на изпълнителната власт потърсиха мнението и на участниците в процеса на раздържавяване за тези промени. По инициатива на Георги Прохаски, изпълнителен директор на Българска фондова борса, миналия петък се състоя среща между основните играчи на капиталовия пазар. На нея присъстваха представители на браншовите обединения, на приватизационните фондове и на инвестиционните посредници, някои от ръководителите на фондовата борса, на Централния депозитар и КЦКФБ. Основната идеята на събранието бе да се обсъдят вариантите, с които да бъде извадена от летаргията протичащата у нас твърде вяла борсова търговия.


Сключващите се в момента на фондовата борса блокови сделки с акции на предприятия от масовата приватизация участниците на пазара определят като пълен фарс. Според тях за много от предприятията, чиито акции се продават на БФБ, се търсят стратегически инвеститори и предлагането им на борсата в известна степен търпи преоценка. За да има активен пазар и смисъл от функциониране на борсата, необходимото и задължително условие е да има голям брой купувачи и продавачи. Но техният брой е все още твърде незадоволителен, а офертите им показват, че интересите им се разминават с хиляди левове. Направените една-две рекламни сделки на уж свободния пазар съвсем не могат да дадат облик на капиталовия пазар. Може би съживяването на пазара ще се постигне по-бързо, ако правителството предлага по-настойчиво пакети от акциите на мастодонти като Нефтохим, БТК или НЕК.


Предлагането само на акциите на предприятията от списъка за масова приватизация не е достатъчно да тласне развитието на капиталовия пазар в желаната от всички посока, категорични са представителите на Асоциацията на приватизационните фондове. Като напълно безсмислена се оценява прокрадналата се идея на някои кръгове да качат на борсата всичките - над хиляда предприятия от боновия списък. Преобладаващата част от тях са твърде малки и непривлекателни точно за такъв тип търговия. На тях по-скоро им трябва стратегически инвеститор, който да купи мажоритарния дял от тези фирми и да поеме всички отговорности по управлението им.


Големи са очакванията на дребните инвеститори, участвали в процеса на масова приватизация чрез приватизационни фондове, да започнат да печелят от инвестиционните си бонове. Някои от фондовете, предимно по-големите, изразяват готовност да раздадат в края на финансовата година някакъв, макар и малък, дивидент на своите акционери. Но една прекрасна възможност да се раздвижи капиталовият пазар и съответно - да се даде възможност на акционерите на ПФ да се включат в търговията, е след 31 март техните акции да могат да се предлагат свободно на борсата. Такова е желанието на повечето от тях, заявиха от ръководството на браншовата им асоциация.


Между дискутираните теми на срещата бе предстоящото преобразуване на фондовете в инвестиционни дружества или холдингови структури, предвидено в Закона за приватизация. Този акт също съдържа потенциал да оживи фондовата търговия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във