Банкеръ Weekly

Общество и политика

БОРСОВИТЕ БЮЛЕТИНИ ЗАПРИЛИЧАХА НА ДОСИЕТАТА Х


Тенденцията към стабилизиране на световните фондови
пазари, уви, не засегна и БФБ-София. Търгуваните среднодневни
обеми се колебаеха около 300 млн. лв., а по-сериозна активност
се забеляза едва в края на седмицата. След успокояването на световното
фондово напрежение и овладяването на бразилската криза
доверието към щатския долар започна да се връща, а това в по-далечен
план ще повлияе положително и върху търговията с акциите, закупени
от чуждестранни инвеститори по доларови цени, както на международните
пазари, така и в България.


Само за последните няколко месеца световните борсови
индекси изгубиха средно по около 40% от стойностите си. Последва
преналиване на капитали към западните икономики, което изигра
лоша шега на крехките източни капиталови пазари. Но понижаването
на лихвените равнища в Западна Европа даде надежда, че чуждестранните
инвеститори ще започнат да влагат парични ресурси в зараждащите
се пазари, от което може да се облажи и българският капиталов
пазар.


Миналата седмица акциите на Агрополихим
поскъпнаха незначително, вероятно поради факта, потвърден през
изминалата седмица, че норвежкия концерн Норск Хидро,
лидер в световното производство на азотни торове, ще купи 60%
от капитала на девненското предприятие за 1 долар. Евентуално
поскъпване на тези книжа едва ли може да се очаква, като се има
предвид, че задълженията на Агрополихим само за два
месеца са прогресирали от 51 млрд. до над 60 млрд. лева. Бъдещият
купувач се задължава да плати дълговете на торовия завод и инвестира
в него 34 млн. щ. долара в продължение на пет години.


По-голямата част от дневните обороти на борсата се
дължат на сделки с големи пакети от някои blue chips компании.
Фаворит по продажбите останаха книжата на Солвей-Соди.
През борсата преминаха общо 43 204 акции от девненското предприятие.
Голяма част от тях са продадени на краен клиент, който според
слуховете от борсата е досегашният мажоритарен собственик на дружеството
Солвей. При това положение едва ли може да се очаква
по-сериозна търговия с тези книжа. Книжата на Солвей-Соди
все пак остават атрактивни за повечето инвеститори, което се обяснява
с добрите финансови резултати на дружеството през тази година,
както и заради сериозната инвестиционна програма на мажоритарния
собственик Солвей-Соди. Очаква се през тази седмица
цената на тези акции да остане малко над 51 000 лева.


Нито една сделка с акции на Кремиковци
не бе сключена през изминалата седмица, въпреки че според консултанта
по продажбата на металургичния гигант купувачът на Кремиковци
може да бъде избран до края на годината. (Подробности - на стр.
12)


Акциите на Софарма продължиха да поевтиняват,
въпреки че в края на седмицата бяха сключени кросови сделки с
цел да се повиши изкуствено цената им. През изминалата седмица
стана ясно, че не е постъпила нито една оферта за покупката на
67% капитала на фармацевтичното предприятие. Вероятно изискваната
от АП сума в размер на 38.5 млн. щ. долара се струва висока за
инвеститорите - въпреки добрите пазарни позиции на Софарма
(Подробности на стр. 15). Книжата на дружеството са сред малкото,
при които търсенето почти винаги надвишава предлагането. Въпреки
това притежателите на акции от софийското фармацевтично предприятие
остават предпазливи, вероятно изчаквайки каква нова цена ще предложи
купувачът на Софарма. Търговията с книжа на Полимери
се отчете само с една акция, продадена за 35 281 лева.
Постигнато е принципно съгласие между мажоритарния собственик
АКБ-Корпорация и Мицубиши японската фирма
да търси чуждестранни пазари за продукцията на дружеството
- съобщи през изминалата седмица за БАНКЕРЪ Ивайло
Маринов, член на надзорния съвет на девненското дружество.


Не се забеляза раздвижване и в търговията с книжата
на Биовет, въпреки че през изминалата седмица АП съобщи,
че е постъпила една оферта за придобиване на 54% от капитала на
дружеството. Изтъргувани бяха само 90 акции, а цената им в края
на седмицата остана 29 500 лв. за книга. Сигурно е, че акциите
на фармацевтичното предприятие ще поскъпнат, ако АП поиска от
бъдещия собственик по 26 щ. долара за акция.


На официалния пазар С на борсата акциите
на АКБ-Корпорация бяха сред най-търгуваните. Смениха
собственика си 72 000 книги. И двете сключени сделки обаче са
били пакетни, като цената на акциите е останала 1000 лв., което
намирисва на обратно изкупуване на акции от управителите на корпорацията.
Това подсказва и липсата на оферти купува за тези
позиции.


От днес на официалния пазар на борсата, на сегмент
B, ще се котират и акциите на ЕЛМА - Троян,
а книжата наАлбена Инвест Холдинг и Нефтохим
Инвест Холдинг ще се търгуват на сегмент С.
Мажоритарен собственик в Елма Троян е отново АКБ-Корпорация.
Нейните мениджъри смятат да оцветят палитрата от дружества, търгувани
на официалния пазар, с още едно - Костенец ХИИ. Въпреки
зачестилите нападки срещу експриватизационния фонд АКБ-Форес
за начина, по който управлява придобитите компании, както и нееднократните
кросови спекулации с техни акции на борсата, присъствието на акциите
на по-големите му дъщерни компании на официалния сегмент на борсата
допринася за търговската динамика на този борсов етаж.

Facebook logo
Бъдете с нас и във