Банкеръ Weekly

Общество и политика

БОРСОВАТА ТЪРГОВИЯ ОПРОВЕРГА ПЕСИМИСТИТЕ

Напук на маститите познавачи
на пазара, които заявиха, че блоковата търговия е изчерпала своя
потенциал и трябва да се прекрати, миналата седмица играчите на
пазара реализираха 39 сделки срещу скромните 14 през предходния
седемдневен период. Интерес сред тях представлява продажбата на
109 491 броя акции от плевенското дружество Вапцаров,
което представлява 34% от капитала му. По-внушителна бе продажбата
на 66 286 ценни книжа от Първи май-К при цена на сделката
над 275 млн. лева. През седмицата на пода на Българска фондова
борса наред с новопоявилите се сравнително неизвестни фирми свои
акции продадоха Софарма и Полимери. Общо
двете сделки са за над 1 млрд лв., като съответно 14 854 и 36
765 ценни книжа смениха своята собственост.


По възходяща линия продължава
и развитието на свободния пазар. Седем са сключените сделки за
изминалата седмица. Това определено е успех, като се има предвид
колко плахо пристъпват участниците на пазара към този тип търговия.
Раздвижване на пластовете във вторник предизвика регистрацията
на акциите на Булгартабак за продажба. Още същия ден
беше сключена и сделка с тях, като 686 ценни книжа смениха собствеността
си срещу 39 000 лв. всяка. Полимери, Нефтохим,
Целхарт и софийската пивоварна Ариана
бяха другите дружества, включили се в свободната търговия. Постигнатите
обеми на реализираните продажби обаче са повече от смешни. Преобладаваха
контракти за малки пакети от акции, купени от дребни инвеститори.
Независимо от това, вероятно все още под напора на емоциите, всяка
сключена сделка на свободния пазар се отчита едва ли не като събитие
на капиталовия ни пазар.


Все още се наблюдава сериозно
разминаване в офертите на продавачите и купувачите. Причините
се раздвояват между липсата на опит и традиции и липсата
на реална представа какво се продава и каква е истинската му цена.


Не се оправдаха надеждите
и прогнозите, че със старта на Българска фондова борса ще бъде
привлечен огромен чуждестранен инвестиционен ресурс. А що се отнася
до възможностите на местните инвеститори - все още са твърде скромни
според световния аршин.


На официалния пазар на
БФБ и през изминалия седемдневен период продължиха да се продават
акциите на единствената регистрирана засега фирма за такъв тип
търговия - Елкабел. Бургаското предприятие е първото,
което правителството определи за приватизация чрез борсова търговия.
Най-скъпо бе продаден пакет от 2000 акции в понеделник, като постигнатата
цена за всяка е 23 000 лева. През следващите четири борсови сесии
цените на Елкабел намериха своята равновесна точка
и се укротиха на нива около 22 000 лв. (за сравнение
през миналата седмица те варираха в твърде широкия диапазон от
17 500 до 24 650). За петте дни търговия миналата седмица собствеността
си смениха повече от 32 000 акции от бургаското предприятие.


Извънборсовият пазар все
още не може да излезе от новогодишната си летаргия - 595 427 акции
смениха собствеността си през миналата седмица чрез 1820 транзакции.
На най-голям интерес на извънборсовия пазар традиционно продължават
да се радват десетина дружества, между които са Нефтохим,
Химко, Соди и др. Що се отнася до приватизираното
в края на миналата година дружество МДК - Пирдоп, през миналата
седмица бяха изтъргувани последните (засега) негови акции, а неговите
емисии напуснаха свободния пазар на БФБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във