Банкеръ Weekly

Общество и политика

БОРСАТА ЗАРАБОТИ С ДОБЪР ТОНУС

На борсата Новата година отново започна със звън на камбана. Официалният пазар стартира с продажбата на акциите на Елкабел на пода на Българска фондова борса. Бургаското предприятие е първото, което правителството посочи да бъде приватизирано чрез борсова търговия. Първата сделка бе сключена още същия ден - първоначално бе продаден пакет от 100 акции с единична цена от 17 500, а след това бяха изтъргувани и всичките 5000 книги със среднопретеглена цена от 18 899 лева. Най-високата цена, която бе постигната за деня, бе в размер на 19 030 лв. и за този ден това бе таванът, който допуска правилникът на БФБ. Както е известно, според борсовия катехизис не се допуска повече от 10% отклонение в покупната цена по време на една сесия. Ограничението важи и за търгуваните акции на същото предприятие и през следващата борсова сесия, но този път за база се взима най-високата цена от предходния ден. Този таван е невалиден само в случаите, когато в рамките на пет дни не е имало сключени реални сделки.


Еуфорията около книжата на Елкабел продължи и през следващите борсови сесии. Във вторник бяха продадени отново 5000 акции при средна цена от 20 933 лв., а в сряда всичките предложени 20 000 ценни книги се разграбиха на цени между 22 300 и 23 026 лева. В последните два дни бяха продадени още около 10 000 акции на бургаското предприятие, като най-високата постигната цена за тях бе 24 640 лв. при първоначално оферирана цена в понеделник от 14 500 лева. Заключението е, че инвеститорите са настървени и първият опит за раздържавяване чрез борсата тръгва успешно. На пазара се появиха и първите спекуланти, които купуваха акциите на една цена и още на следващия ден правиха опит да ги изтъргуват на по-висока. За петте дни търговия смениха собствеността си повече от 40 000 акции от Елкабел. С продажбата на бургаското предприятие правителството изпробва един съвършено нов начин на раздържавяване и преобладаващото мнение е, че начинанието даде добър резултат. Жалкото е, че не се появиха сериозни предложения от така чаканите от всички чуждестранни инвеститори. Целият пакет от предложените за продажба 522 000 акции от Елкабел (60% от дружеството) едва ли е по силите на български инвеститори. Вторият хит за седмицата безспорно е МДК. От всичките 22 блокови сделки 12 бяха за книжа на пирдопското предприятие. Над 865 000 акции беше достигнатият оборот. Всички приватизационни фондове и индивидуални инвеститори побързаха да се възползват от възможността да се освободят от въпросните книжа. Купувач във всички сключени сделки бе мажоритарният собственик на медодобивното предприятие - белгийската Юнион Миниер. Цената, на която бяха продавани всички книжа, бе 31 000 лв. бе предложен за съмнителната сума от 1330 лв. за акция. Това подсказва, че все още има и ентусиасти, които предпочетоха да запазят, макар и скромен дял в МДК. След успешно приключилата борсова седмица шефът на Юнион Миниер Филип Ромбо може да е напълно спокоен за изхода от утрешното общо събрание на пирдопското предприятие с 97.4% от капитала му в джоба си.


Под знака на сключените 12 сделки за МДК премина цялата борсова седмица, но ще се запомни и с нещо друго - най-високата постигната цена от 40 300 лв. за акция при блоковата търговия за панагюрското предприятие Ритон П. Вяло присъствие на капиталовия пазар отбеляза и очакващото в най-скоро време за нов мажоритарен собственик Химко - Враца. Бяха продадени 6711 негови акции на смешната цена от 2626 лв. всяка. Блоковата търговия, която досега определяше облика на фондовия ни пазар, като че ли вече затихва. Няма да е чудно, ако в най-скоро време съответните органи предприемат конкретни действия за тяхното прекратяване за сметка на свободната продажба на акции.


Иначе и тази седмица на свободния пазар имаше определено търсене на ценните книжа на Нефтохим за 21 000 лв., Солвей-Соди за 27 500 лв., Булгартабак холдинг за 39 000 лв. и на още няколко дружества, но до реални сделки по оферираните позиции и тази седмица не се стигна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във