Банкеръ Weekly

Общество и политика

БОРСАТА СЕ НАДЯВА ДА ПРИКЛЮЧИ С ГОЛЕМИТЕ СПЕКУЛАЦИИ


Прецедент нарече Апостол Апостолов, изпълнителен
директор на Българска фондова борса - София, решението, което
взе съветът на директорите й. След консултации Комисията по цениите
книжа реши да накаже МБТР, посредник в кросовата сделка с Полимери
- Девня, с последно предупреждение за манипулация на пазара(с
тази сделка цената на акциите беше качена от 8999 лв. на 40 000
лв.). На 14, 15 и 16 декември книжата на девненското предприятие
ще се търгуват свободно и няма да важат ограниченията за петпроцентна
промяна на цената спрямо предишната сесия. Целта е пазарът да
покаже истинската цена на акциите и да се отпуши търговията с
тази емисия. Поради нереално високата цена в момента сделки с
Полимери - Девня, не се сключват.


Директорите на БФБ премахнаха възможността, ако една
компания не е търгувана пет дни на официалния пазар, цената на
акциите й да може да се определя произволно. Според новата разпоредба,
ако дадена акция не е разменена в продължение на три дни, ценовият
й коридор става 10 процента. Въвеждат се ограничения за търговията
на свободния пазар. Цената на една акция не може да се променя
повече от 25% спрямо среднопретеглената цена, постигната в последния
ден, когато е имало сделки с тези книги, а след изтичането на
този срок цената им ще може да се промени с 50 процента. Съветът
на директорите прие и нов регламент за сключването на кросовите
сделки. Съответният брокер ще трябва да изчака три минути преди
да въведе насрещната поръчка, за да се даде възможност за получаване
на по-добра оферта. Досега брокерите въвеждаха тези поръчки мигновено
и не даваха възможност на колегите си да се включат в наддаването
с по-добра цена. Занапред ще могат да се сключват блокови сделки
с всички емисии, търгувани на свободния и на официалния пазар.
Ценовите ограничения за тях ще бъдат до 20% от среднопретеглената
цена на последната сесия. Блоковите сделки с акции на свободния
пазар ще се правят с пакети от минимум 10 хил. акции и със стойност
не по-малко от 10 млн. лева. За официалният пазар тези критерии
са съответно 25 хил. акции и 25 млн. лева.


Намалява се и наказанието за просрочване на плащане
по сделки: досега то беше 50 хил. лв. за всеки ден забавяне. Глобата
ще бъде 0.1% от обема на сделката, но не по-малко от 5 хил. лв.
за всеки просрочен ден, ако тези дни са три в рамките на един
месец. След изтичането на този срок глобата отново става 50 хил.
лв. дневно. Съветът на директорите създаде и отдел Надзор,
чийто директор ще бъде Маньо Моравенов. За заместник-директор
и директор на отдел Търговия е определен Георги Драйчев.


Всички гласувани промени влизат в сила от 11 декември.


На официалния пазар ще се появят три нови дружества
- ИД Златен лев (цена на въвеждане 1600 лв. на акция,
първа търговска сесия 14 декември на сегмент С), Антибиотик
- Разград (цена на въвеждане - постигната при затварянето на пазара
на 15 декември; първа търговска сесия на 16 декември на сегмент
В), Трояфарм - Троян (цена на въвеждане
- постигнатата при затваряне на пазара на 14 декември; първа търговска
сесия на 15 декември на сегмент В).


Вече е готов и проектът за нов правилник на БФБ -
София и от днес (7 декември) той ще бъде предоставен за предложения
на всички играчи на капиталовия пазар. Председателят на съвета
на директорите Георги Прохаски прогнозира, че документът може
да бъде окончателно одобрен до края на януари следващата година.


Последната търговска сесия за тази година ще бъде
на 18 декември, а първата през следващата - на 4 януари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във