Банкеръ Weekly

Общество и политика

БОРСА БЕЗ ИНФОРМАЦИЯ Е КАТО БАНКА БЕЗ КАПИТАЛ

На пръв поглед промените, които направи съветът на директорите на БФБ-София в правилника на борсата, изглежда, козметични, но те не са свързани с елементарна смяна на имената на пазарите. Новите текстове дават възможност на по-голямата част от предприятията да стъпят на официалния пазар, който разширява обхвата си. На неговите сегменти ще могат да се търгуват всички дружества с пазарна капитализация над 500 млн. лева. На официалния пазар ще излизат и емисии без проспект. За тях ще е нужен само информационен меморандум (виж табл. на стр. 11). Този вариант ще е възможен само до 31 октомври - датата, след която за всяка публична емисия ще трябва да има изготвен проспект. За съжаление все още никой не се готви за този момент, а той ще настъпи доста скоро.


Достъпът до официалния пазар трябва да бъде поискан или от самата фирма, чиито акции ще се търгуват, или от упълномощен от нея инвестиционен посредник. Освен решение за допускане на емисията съветът на директорите решава и на коя дата тя ще излезе на пазара. Стремежът на шефовете на борсата е да качат на официалния пазар (и по-точно на неговите три сегмента) някои от най-активно търгуваните досега емисии на свободния пазар. Този ход цели акциите от въпросните емисии да останат на официалния пазар и след 31 октомври и да бъде изключена възможността те да се търгуват на извънборсов организиран пазар. Промяната на мястото, където се търгува една емисия, обаче едва ли ще причини промяна в активността на търговията.


Борсата все още се отнася към притежаваната от нея информация като към стока, която трябва да продаде с печалба, а не като към продукт, който трябва да достигне възможно най-бързо до максимален брой потребители, както е на развитите пазари, покривайки само разходите за носителя на данните. Все още липсва конкретна регламентация на задължителната информация, която фирмите трябва да предоставят публично. Това означава не само на борсата, но и на широкия кръг инвеститори.


По сегашния закон проспектите трябва да се актуализират на всеки шест месеца, но дори тези публични дружества, които имат проспекти, често забравят за това, а тези, които нямат, не виждат смисъл да предоставят актуална информация.


Друг сериозен проблем е липсата на достоверни счетоводни данни, каквито ще поискат чуждестранните портфейлни инвеститори. Повечето от големите български предприятия, които искат да излязат на международните капиталови пазари пък нямат заверени отчети от международни одитори, а у нас отдавна са представителите и на шестте големи одиторски компании. Допълнителен проблем за българските фирми е и разликата между нашия и западния счетоводен стандарт.


Така че борсовият пазар някой ден наистина може да стане официален, но само ако предоставя информация по международните стандарти, а това означава не заместител като информационен меморандум, а истински проспект, представящ емисия, поета от един или няколко инвестиционни посредника.

Facebook logo
Бъдете с нас и във