Банкеръ Daily

Общество и политика

Борисов се отчете пред депутатите: "Съединението прави силата" стана слоган на ЕС

"Мотото на българския парламент стана слоган на целия Европейки съюз през изминалите шест месеца. "Съединението прави силата" е смисълът на европейската кауза и макар че идва от историята ни, трябва да остане като основен принцип на българската политика и в бъдеще”. Това каза премиерът Бойко Борисов, който отчете пред народните представители резултатите от българското европредседателство.

„Това беше първото председателство на нашата страна след приемането ни в ЕС. То бе изпитание на европейската ни идентичност. Показахме, че България може да работи убедително като европейска държава. Да разбира същността на европейските приоритети и да прояви умението да работи пълноценно за тяхното постигане”, каза още Борисов.

Премиерът благодари на всички министри и експерти, както и на тези, които са работили в Брюксел.

„Започнахме със 105 отворени законодателни досиета на 1 януари тази година. Впоследствие ЕК представи още 30 нови предложения, по които ние работихме. Равносметката е – 46 постигнати споразумения с ЕП. 39 законодателни досиета, по които сме обединили позициите на всички 28 държави-членки в съвета. 58 заключения на съвета, едно заключение на председателството, 6 препоръки на съвета, 17 доклада за напредъка, от които пет на председателството”, поясни Борисов.

„Българското председателство осигури плавен и навременен старт на преговорния процес по следващата многогодишна финансова рамка за периода след 2020 г. Организирахме задълбочен обмен на мнения между държавите-членки и всички заинтересовани страни преди публикуването на законодателното предложение на комисията. В резултат на това в новия бюджет беше гарантирано запазване на успешните политики на ЕС като кохезионната и общата селскостопанска политика. Заедно с това вече има и нови предложения за отделни бюджети за цифровизация и отбрана, които ще водят до икономически растеж и създаване на качествени работни места”, продължи премиерът.

Той подчерта, че работата по инициативите на задълбочаването на икономическия и паричен съюз бе сред основните приоритети на българското председателство.

"В резултат на целенасочените усилия и на база разработен компромис от председателството бяха преодолени различия между държавите-членки и бе постигнат дългоочакваният общ подход по банковия пакет от законодателни предложения, които представляват ключова стъпка към завършването на банковия съюз. Поставихме силен акцент върху прехода към кръгова икономика и екоиновации, насочени към ефективно използване на ресурсите и намаляване на вредното въздействие върху околната среда и здравето на гражданите. Поставянето на проблемите, свързани с качеството на атмосферния въздух, беше признато и оценено високо не само от институциите, но и от всички държави-членки. Показателно е, че миналата седмица в ЕП получихме поздравления и добра оценка от лидера на „Зелените” Ска Келер както за постиженията ни в сферата на околната среда, така и за Западните Балкани”, отчете Бойко Борисов.

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във