Банкеръ Weekly

в контейнера

Болниците бълват опасни отпадъци

Лечебните заведения у нас все още нарушават правилата за съхранение на боклука си, инсинераторите са кът

Събирането, съхранението и обезвреждането на болничните отпадъци е все по-актуален и наболял обществен проблем, особено след потресаващия случай в Благоевградската областна болница. Преди няколко месеца в контейнерите за боклук там бяха открити няколко човешки ембриона. Тогава санитарят Велин Ангелов се оправда за безумната ситуация с мотива, че е объркал пликовете и вместо битовите взел биологичните отпадъци от отделението по патоанатомия. Но случаят бе показателен, че някои лечебници се отнасят твърде немарливо към въпроса. И въпреки засиления контрол от районните инспекции по околната среда и води и здравните им колеги нарушения продължават да се допускат. Друг е въпросът, че не е съвсем човешко неродените бебета да се третират като биологичен отпадък. Министерството на здравеопазването се ангажира да реши този проблем с промени в нормативната база и дано те по-скоро станат факт.


За нередност сигнализираха и от Пловдив, където от контейнерите, предназначени за битов боклук до най-голямата болница в България - университетската Св. Георги, буквално изскочиха окървавени ръкавици, марли, спринцовки, катетри и памперси. Сигналът бе на комуналната фирма КМД, която отказа да ги събере и извози.От лечебното заведение назначиха проверка на акционерното дружество Хосвитал, което по договор се грижи за процедурата по обезвреждане на опасния болничен отпадък. Но резултатите от нея така и не видяха бял свят.


Разбира се, още по-трудно е малцината инспектори да проследят процеса в столицата, където регистрираните болнични заведения са над 5400, без да броим още 851, намиращи се в границите на Софийска област. На първо място лечебниците са задължени да имат система за разделно събиране на отпадъци, които са опасни болнични или смесени битови. За опасни се смятат тези, които могат да предизвикат инфекции и чието събиране и обезвреждане изисква специални мерки. Такива са редица химични вещества, цитотоксичните и цитостатичните лекарствени продукти, както и амалгамните отпадъци от зъболекарските кабинети. По закон те трябва да се съхраняват в жълти полиетиленови чували и сакодържатели, маркирани със съответните надписи, след което се транспортират в контейнери на площадка или в помещение на територията на болничното заведение. Накрая следва извозването им за унищожаване чрез изгаряне в инсинератор. За всичко това задължително се води строга отчетност в специална книга. Но по една или друга причина болниците понякога забравят да я попълват.


От началото на годината до средата на юли инспектори от Регионалната инспекция по околната среда и водите-София, Столична регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве и Столична община съвместно са проверили 9 лечебни заведения. Става дума за Многопрофилната болница за активно лечение Д-р Щереви, Медицинския център Репродуктивно здраве, Специализираната болница за активно лечение по лицево-челюстна хирургия, Университетската национална многопрофилна болница за активно лечение Света Екатерина, Майчин дом, Александровска, Специализирана болница за активно лечение - гръбначен център, Военномедицинска академия (ВМА) и Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания Света Екатерина. При ревизиите са открити 2 нарушения, разкри за БАНКЕРЪ Даниела Иванова, старши експерт от столичния инспекторат по околната среда и водите.


В една от лечебниците е установено


смесване на опасни отпадъци с битови

nbsp;


а другият акт е за неводене на отчетност. Провинилите се са глобени с по 2000 лв., което е минималната санкция. За нерегламентиран отпадъчен микс глобите могат да достигнат до 7000 лв., а 5000 лв. е максималната санкция за нередовни или непълни документи. Още няколко глоби ще бъдат наложени за неподадени годишни отчети за боклука, заканиха се от инспекцията. Иначе деветнадесет фирми имат издадени разрешения за транспортиране на болнични отпадъци на територията на София. Те се проверяват предимно по отчетност и място на домуване на автомобилите и при тях не са констатирани нарушения. Според Иванова, липсват случаи като в минали години, когато на сметището в Суходол можело да се видят купища марли, превръзки и игли. Концесионерите по извозването на боклука веднага сигнализирали, ако видят опасни отпадъци в контейнерите си, затова болниците вече внимавали повече какво изхвърлят.


С главоломното нарастване на броя на частните клиники като все по-сериозен проблем се очертава липсата на достатъчно инсинератори, в които да се изгарят опасните отпадъци. Наистина, днес никой не води точна отчетност за количеството боклук, изхвърляно годишно от здравните и ветеринарните заведения, лабораториите, дистрибуторите и производителите на медицински консумативи и аптеките. Но по груби сметки то надхвърлят 7000 тона. В същото време в страната има само три големи инсталации с необходимия капацитет. Това са инсинераторът на Военномедицинска академия, в Александровска болница, както и инсталацията на Лукойл Нефтохим в Бургас. Проектът за такова съоръжение в Шумен бе спрян от общинския съвет, а в Пловдив, въпреки хвърлените досега огромни суми, изграждането на инсталацията се бави с години.


Най-голяма е инсталацията на Военномедицинска академия - с максимален капацитет 2.4 т на ден, но тя


бе спряна след проверка на инспектората

nbsp;


по околната среда през ноември миналата година, защото не покрива напълно всички изисквания за изграждането и експлоатацията. По-точно, не е оборудвана с автоматична система за следене и отчитане на емисиите вредни вещества в отпадъчните газове. Липсва и система за автоматично преустановяване на подаването на отпадъци в горивната камера. Тя е необходима при превишаване на нормите на допустимите вредни емисии, повреда или възникване на други смущения в работата. Това са европейски изисквания и когато се отстранят нередностите, ще пуснем инсталацията. Иначе инсинераторите у нас не са достатъчно на брой, а от тях има и друга практическа полза. По света рециклираният прах вече масово се използва в строителството, отбелязва Даниела Иванова.


В съоръжението в Александровска болница, стопанисвано от Предприятието по управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС), през 2011-а са изгорили малко над 778 т болнични отпадъци. При обем от 400 кг на час или


почти 10 т на денонощие

nbsp;


е видно, че то не е работило дори на една четвърт от максималния си капацитет. Една от причините за това е цената от 1.98 лв. с ДДС на килограм, която се оказва непосилна за някои лечебници. Част от тях трупат дългове и ги погасяват разсрочено, други са изостанали фатално с вноските и към тях има заведени съдебни искове, призна неотдавна изпълнителният директор на ПУДООС Галина Симеонова.


Има болници, които ползват услугите на инсталации, работещи на базата на микровълново обеззаразяване и автоклавиране, при все че при тях няма 100% гаранция за ефективност. Царица Йоана, Пирогов и Медицински институт на МВР разполагат с такива с капацитет 300 кг на ден, а автоклавът на Света Екатерина се справя с до 150 килограма. Всички инсталации за третиране на медицинските отпадъци в държавата общо обработват до 5500 т годишно, твърдят експерти. Въпросът е, къде отиват останалите над хиляда тона?


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във