Банкеръ Weekly

Общество и политика

БОЙКО РАШКОВ СЕ БРОНИРА С 30 СТРАНИЦИ ДОКЛАД

Повечето служители на Специализираната следствена служба (СпСлС) през 2000 г. са работили съвестно за по-успешно противодействие на престъпността, което е и една от главните задачи на държавната политика - това е един от основните изводи в анализа за дейността на специализираното следствие, представен в началото на седмицата от директора му Бойко Рашков.
Оценката не бе оспорена, тъй като след толкова дебати около бъдещето на следователското ведомство главният прокурор Никола Филчев и министърът на правосъдието Теодосий Симеонов не уважиха на 9 април отчетното съвещание на СпСлС. За сметка на това вътрешният министър Емануил Йорданов използва случая след прочитането на доклада да поговори на четири очи с Бойко Рашков. Съдбата на СпСлС не бе сред темите на разговора ни, макар че според мен то трябва да се върне в системата на МВР, за да има по-пряка връзка между тях, коментира вътрешният министър на излизане от кабинета на Рашков. Йорданов допълни още, че е противник на всякакви закривания и няма претенции към работата на специалното следствие.
Съдбата на СпСлС продължава да бъде неясна. Мнозинството в парламента направи опит да внесе поправки в Закона за съдебната власт, с които на практика да подчини следствието на главния прокурор и на прокурорите по места. Под натиска на Народен съюз към края на март обаче тези текстове бяха изтеглени, за да бъдат внесени повторно ден по-късно с някои поправки.
С анализа за работата на СпСлС неговият директор пък се опита да контрира критиките на парламентарното мнозинство, на изпълнителната власт и на главния прокурор. Статистическите данни показват сравнително добри резултати, въпреки че имаше 15 незаети следователски места, а седем следователи бяха освободени през 2000 г., се посочва в доклада на Бойко Рашков. Той отчете и относителна устойчивост на обема на работата в сравнение с 1999 г., независимо от орязаните правомощия на ведомството.
През миналата година следователите са работили общо по 528 следствия (срещу 567 през 1999 година). От тях 190 са били образувани през 2000 г., а 95 са продължения на следствени действия от 1999 г., когато общият брой на делата е бил 323.
През 2000 г. са върнати 243 дела, от тях 169 - за доразследване, като 139 - от прокуратурата, 30 - от съда, към тази бройка за доразследване висят още 74 дела, върнати през 1999 година. Тогава общо 314 следствени производства са били хвърлени обратно в градината на специализираното следствие.
През миналата година то е завършило работата си по 409 дела (при 402 през 1999 г.). От тях 196 са изпратени с мнение за съд (при 208 през 1999 г.), 107 - за прекратяване (при 95 през 1999 г.), а 93 са били с мнение за прекратяване (при 83 през 1999 г.).
Като положителна тенденция в работата на специализираните следователи Бойко Рашков отбеляза увеличения брой на обвиняемите лица по приключените с мнение за съд дела - от 432 през 1999-а на 513 през миналата година.
През 2000 г. средно за месец в структурите на специалното следствие са работили 62-ма следователи, посочва отчетът.
Поради сложността и големия обем на делата техният брой не може да се приеме за обективен критерий за натовареността на СпСлС. Затова, според шефа на службата, този критерий се използва недобросъвестно при обсъждането на последния проект за изменения на Закона за съдебната власт. Независимо от неоснователните упреци - допълни Рашков - фактите показват, че един следовател е работил по близо осем дела.
Осем служители на специалното следствие са били наказани дисциплинарно през минала година. По предложението на началника на СпСлС Висшият съдебен съвет (ВСС) е утвърдил нулеви или непълни индексации на заплатите на 13 следователи заради различни техни пропуски. Със същата мярка са санкционирани други 18 служители на специалното следствие.
Сред приключените през 2000 г. с мнение за съд и описани в анализа на СпСлС по-характерни дела са:
- Следствено дело N154/95 г., описано в 214 тома за престъпление по чл. 206, ал. 4 от Наказателния кодекс срещу Иво Недялков, обвинен за това, че през 1994-1995 г. присвоил 360 стари млн. лв. от 5500 граждани, разпитани като свидетели. Внесен е обвинителен акт в съда.
- Следствено дело N230/95 г. по чл. 203 ал. 1 от НК. Делото е в обем от 92 тома срещу Соломон Анжел, който през периода 1993-1994 г. поддържал заблуждение у 306 граждани и ги е ощетил със 180 млн. стари лева. Щетите са изцяло обезпечени в хода на разследването. Извършени са експертизи на почерци на 3000 оригинални документи и са разпитани 350 свидетели. Производството на делото е в съдебна фаза.
Само по петнадесет от най-големите дела доказаните щети и настъпили вреди възлизат на 346.712 млрд. стари лв., от които 1.343 млрд. лв. са обезпечени или възстановени. Следствените материали по тях са събрани в т.934 и надхвърлят 140 000 страници. Само по три от тези мегадела са разпитани близо 11 000 души.
Шефът на специалното следствие със съжаление отбелязва, че всички трудности в работата на неговото ведомство не са били обяснени на широката общественост. А това е използвано злонамерено, за да се разпространява тенденциозното твърдение, че следствието е единственото слабо звено в съдебната система, смята той.
Във връзка с планираното прехвърляне на СпСлС към главния прокурор Бойко Рашков отправи към законодателите следните въпроси:
- Оправдана ли е и каква е била целта на законодателя, когато определя висококвалифицирани и опитни специалисти да стоят безучастни към извършени тежки престъпления против личността?
- Какъв е смисълът и достатъчно ли е защитено обществото срещу тревожното разпространение на наркотици дори сред децата на България.
- Защо и с каква цел законодателят да предвиди недостатъчно квалифицираният митнически дознател да има право да разследва престъпления по чл. 242 и чл. 251 от НК, чрез които се нанасят огромни щети на държавната хазна и фиска, а следователите с висока квалификация да не са способни за това?
Бойко Рашков сам отговори лаконично на тези въпроси: предишното изменение на Закона за съдебната власт се оказа нецелесъобразно, а предложените нови текстове в Наказателнопроцесуалния кодекс регламентират далеч по-несъвършено правомощията на СпСлС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във