Банкеръ Weekly

Общество и политика

БОГАТИТЕ ПИШАТ ПРАВИЛАТА

Сензацията в застрахователния бранш от изминалата седмица е, че най-големите компании в него сключиха споразумение за размера на възнагражденията, които ще изплащат на брокерите си. На 14 април представителите на дванадесет от деветнадесетте общозастрахователни компании се събраха и се договориха да уеднаквят комисионите за продавачите на техни услуги. Вестник БАНКЕРЪ обаче научи, че споразумението е отворено и за останалите компании. Злите езици мълвят, че онези от тях, които не са го подписали и не го подпишат, вече са получили намек, че може да изхвръкнат от браншовата организация на застрахователите.


Засега единствено ЗД Бул-инс е заявил гласно, че няма да подпише документа. От компанията обаче отказаха да коментират ситуацията пред БАНКЕРЪ, докато не бъде проведено общото събрание на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) на 3 май. Техни колеги, познаващи европейските нрави, пък твърдят, че там такива споразумения - с подписи, печати и заплахи, няма. Има устни уговорки, които се спазват по-желязно от писмените.


Какво ще реши общото събрание на асоциацията за в.БАНКЕРЪ коментира нейният председател Борислав Михайлов. Не е изключено - каза той - членовете на АБЗ да решат, че въпросният документ (б. ред. - визира споразумението) не е задължителен за останалите. Всъщност споразумението все още не е прието, то е само предварителна договореност между няколко компании, която предстои да бъде обсъдена на общото събрание и с останалите членовете на асоциацията.


Авторите на споразумението твърдят, че то ще се отрази благоприятно на пазара, тъй като ще се намали себестойността на застрахователната услуга, или по-точно на административния разход за обслужването на полиците. Това от своя страна щяло даде възможност на застрахователите да заделят по-големи средства за технически резерви и съответно да гарантират по-голяма сигурност на клиентите си. Не се коментират обаче печалбите на застрахователните компании, а те ще се увеличат в пропорцията, с която ще се намалят комисионите на брокерите. Разбира се, това важи за онези, които имат развита клонова мрежа и повече клиенти.


Брокерите (до момента лицензирани са 43) засега отказват да коментират евентуалното споразумение между застрахователите. Но те със сигурност ще реагират, ако всички компании подпишат документа.


Твърди се, че повечето от подписалите споразумението застрахователни компании вече търсят начин да го заобиколят. И това не е чудно, като се знае, че според условията в него възнагражденията на брокерите не могат да се увеличат по никакъв друг начин освен чрез вече договореното в документа. Каква ще е съдбата на нарушителите и какви ще са санкциите - документът не уточнява.


Мисля, че е още рано за подписването на подобен договор, твърди мениджър на голяма застрахователна компания. Може би след година ще му дойде времето. Сега бих го парафирал само от професионална солидарност.


Уеднаквяването на комисионите засега се отнася само за брокерите. Но това обстоятелство ще даде възможност на застрахователните дружества да проявят творчество и когато подписват договори с агентите си. Известно е, че досега няма ограничения за техните възнаграждения. Тогава логично възниква въпросът струва ли си да се уеднаквява комисионата на четиридесетина брокери, след като няколко хиляди застрахователни агенти се ползват от повече екстри?


Кому тогава е нужно подобно споразумение, след като всички се канят да го заобиколят? Вероятно се разчита на балъци, които да го изпълняват стриктно и така сами да се заличат от пазара. Според наблюдатели големите компании искат да наложат чрез споразумението условия, които са изгодни само на тях, и по този начин да унищожат малките си конкуренти. Големите в бранша пък отговарят, че комисионите, за които те са се договорили, са приблизително същите като тези, които застрахователите на Запад плащат на своите посредници. Любопитната подробност е, че почти всички големи застрахователни компании у нас, с изключение на приватизиращия се ДЗИ, имат чуждестранни акционери. Така че те са съвсем наясно с това картелира ли се пазарът чрез уеднаквените комисиони за брокери, може ли да се говори за своеобразен монопол и какво произтича от него? Както и засегнати ли са от това малките застрахователни дружества? Голямата поука в крайна сметка е, че в бранша ще командват силните, защото в тях са парите!


Засега се пропуска само едно: че макар България все още да не е пълноправен член на ЕС, подобно споразумение трябва да се съгласува с Комисията за защита на конкуренцията (чл.9, ал.1 от Закона за защита на конкуренцията). Проверка на в.БАНКЕРЪ установи, че застрахователите все още не са информирали специализираната комисия за начинанието си, но смятат да го направят. Това щяло да стане, ако на общото събрание на АБЗ, което ще се проведе на 3 май, споразумението бъде прието от всичките й членове. Според закона застрахователите трябва да уведомят за него комисията в рамките на един месец. Но КЗК може да прояви и самоинициатива и да провери законосъобразността на въпросния документ. След това в рамките на два месеца тя ще трябва да определи дали съглашението на застрахователите нарушава закона. Ако становището й е утвърдително, споразумението ще стане невалидно. В случай че въпреки становището на комисията на Николай Павлов застрахователите все пак продължат да прилагат въпросното споразумение, ги чака глоба в размер от 5000 до 300 000 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във