Банкеръ Weekly

Общество и политика

БНП-ДРЕЗДНЕРБАНК ВЕЧЕ РАЗКРИВА У НАС СМЕТКИ В ЕВРО


Ксавие дьо Бос завършва университетското си образование
в Париж. Професионалната си кариера започва през 1966 г. в Банк
Насионал де Пари. Заема важни постове последователно във Франция,
Камерун, САЩ - Ню Йорк, Иран, Египет и Германия. Представител
е на БНП в Москва, участва в създаването на филиала на БНП в Румъния
- Френско-румънската банка.


Има решаващ принос за създаването на БНП-Дрезднербанк
- България през 1994 година.


Г-н дьо Бос, вече три години вашата банка работи
в България. Постигнахте ли първоначалните си цели?


- Напълно. Когато стартирахме, дори не предполагахме,
че ще постигнем толкова успешно развитие. Започнахме с 20 души
персонал, а сега само в София работят стотина специалисти и още
десет в клона във Варна.


Постигнахме големи успехи и в привличането на първокласни
клиенти. Вече работим с 1000 големи фирми и с близо 1100 частни
лица. Затова общата оценката е положителна - във всички области
БНП-Дрезднербанк се е развила по напълно задоволителен начин.


Не оправдават ли подобни успехи страховете на българските
банкери, че чуждестранните банки ще им отнемат най-добрите клиенти?


- Не! Въпреки че ако в България нямаше нито една
чуждестранна банка, всички фирми щяха да работят изключително
с българските кредитни институции.


Истината обаче е друга. Няма страна в света, независимо
дали става дума за Франция, САЩ, Австралия или Япония, където
до местните банки да не стоят и международните. И дори между тях
да възниква конкуренция, тя е здравословна, защото оживява пазара,
влива в него свежа кръв с иновации и творчество. А
това е добре за всички. Конкуренцията кара банките да се развиват
и модернизират, бързо да се приспособяват към международните стандарти
и разширяващата се конкуренция. Това е водещата съвременна тенденция.


Как БНП-Дрезднербанк успява да съчетае в едно интересите
на водещите си акционери - френска и германска банка?


- Съюзът между BNP и Дрезднербанк не съществува само
в България, а е практика в повечето страни от Централна и Източна
Европа. Когато навлязохме в България, тук нямаше нито една френска
или германска банка. Затова двата основни акционера - казвам основни,
защото и ЕБРР е наш съдружник, решиха, че българският пазар си
заслужава усилията за навлизане и разработване. Днес тези три
финансови институции са сигурни че ще останат задълго тук.


За съжаление директните френски инвестиции в България
не са големи, а Германия е един от най-големите търговски партньори
на България. Следователно беше съвсем логично и дори задължително
една банка, която е частично немска, да се настани в България
и да обслужва големия паричен поток между Германия и България.


Повишената конкурентоспособност на вашите услуги
и продукти съчетава ли се и с поносимата за България цена?


- Продуктите и услугите, които предлагаме, засега
на нашите клиенти са съвсем класически. Става дума за разкриване
на банкови сметки в лева и в чуждестранна валута. От няколко седмици
откриваме и сметки в eвро, което от началото на 1999 г. ще бъде
официалната валута на единадесет европейски страни. Затова държим
особено на операциите с евро. На 6 октомври организирахме и семинар,
посветен на еврото, в което участваха не само постоянните ни клиенти,
но и всички големи български и чуждестранни фирми.


Що се отнася до цените и условията на нашите услуги,
в повечето случаи те се еднакви или близки до тарифите, които
предлагат и българските банки. Някои наши продукти са по-скъпи,
други по-евтини, но, общо взето, се стремим да спазваме установените
тук ценови равнища.


Къде е вашата пазарна ниша и какви са плановете ви
за близко бъдеще?


- БНП-Дрезднербанк винаги е била търговска банка
и никога не сме извършвали типични финансови операции за своя
сметка. Това е и различието ни от други чуждестранни банки, които
развиват дейност и на финансовия пазар. Целта ни е да оказваме
услуги на фирмите, за да им позволим да се развиват по-добре.


Като чуждестранна банка, която няма развита клонова
мрежа в България (с изключение на клон във Варна, който се развива
много успешно), ясно е, че ние не сме дошли тук, за да вършим
работата на българските банки, следваме политика на специализация,
намирайки големите фирми, които работят с чужбина. Фирмите, работещи
единствено на българския пазар, не са нашата приоритетна цел.
Залагаме само на големи български, смесени и мултинационални фирми
- точно те са и нашите привилегировани клиенти.


Но този подход предполага бягство от приватизацията?


- Директно не участваме в раздържавяването, но когато
една чуждестранна фирма ни заяви, че се интересува от покупката
на българско предприятие, ние веднага й предлагаме нашата помощ.
Можем да я придружим до Агенцията по приватизация, дори евентуално
да участваме в преговорите. Ако се стигне до подписване на договор
за продажба, ние сме готови да получим от чужбина паричните фондове
и да ги преведем по сметките на Агенцията за приватизация. Следователно
ние сме съветници по сделката и същевременно запазваме функциите
на класическа търговска банка. При необходимост можем да разкрием
и ESCROW сметки, което вече сме правили.


В този смисъл смятам, че можем да бъдем полезни на
процеса на приватизация в България.


Вие сте шеф на БНП-Дрезднербанк, която е акционер
в Българска инвестиционна банка. Няма ли съвпадение в дългосрочните
интереси на двете финансови институции?


- По-скоро става дума за историческа причина. Когато
се създаваше БИБ, нейният основен акционер ЕБРР попита Банк насионал
дьо Пари дали не желае да участва в създаването на новата финансова
институция. И ВNР - подчертавам BNP-Париж, а не BNP-Dresdner bank,
прие да закупи 5% от капитала на новата българска банка. Тогава
именно бях поканен за администратор в нея. БИБ се създаваше с
друга цел, по-различна от нашата, което личи и от името й - инвестиционна
банка. Тя отпуска средносрочни и дългосрочни кредити, докато ние
работим с краткосрочни кредити. Смятам обаче, че дейностите на
двете банки е взаимодопълваща се.


Разбира се, участието на BNP в БИБ няма да е вечно
и когато му дойде времето, то ще бъде прекратено. Вероятно това
ще стане в не много далечно бъдеще.

Facebook logo
Бъдете с нас и във