Банкеръ Weekly

Общество и политика

БНП-ДРЕЗДНЕРБАНК НАБРА КАПИТАЛ ОТ 36 МЛН. ЛЕВА

Акционерите на БНП-Дрезднербанк (България) АД внесоха 20 млн. лв. в капитала й и той достигна 36 млн. лева. Банк Насионал дьо Пари и Дрезднербанк, които контролират по 40% от капитала на кредитната институция, преведоха по 8 млн. нови лева, а ЕБВР, която е собственик на 20% - 4 млн. нови лева. Решението за тази операция бе взето на извънредно общо събрание в началото на годината.


На 26 април на редовното си годишно общо събрание акционерите на БНП-Дрезднербанк (България) приеха доклада за дейността на управителния съвет през 1999 г., както и баланса и отчета за приходите и разходите, заверени от одитора ПрайсУотърхаусКупърс. Цялата печалба на банката за миналата година ще бъде заделена във фонд Резервен. Шефовете й обаче решиха да се правят на потайни и отказаха всякаква информация за конкретните финансови резултати.


По предварителни данни към края на декември 1999 г. чистата печалба на БНП-Дрезднербанк (България) е била 618 хил. лева. Годишният й финансов резултат след облагане с данъци няма да се различава съществено от тази сума.

Facebook logo
Бъдете с нас и във