Банкеръ Weekly

Общество и политика

БНБ ЩЕ ПЕЧЕЛИ И ПРЕЗ 1999 ГОДИНА


Българска народна банка ще се нареди сред най-печелившите
институции в страната, въпреки че формирането на превишение на
приходите над разходите изобщо не е сред основните й задачи. Според
управителя на БНБ Светослав Гаврийски, в края на 1998 г. това
превишение ще бъде около 85 млрд. лева. От него Централната банка
ще задели в резерва си 25%, а останалата сума - около 63 млрд.
лв., ще внесе в държавната хазна. В приетия от Народното събрание
бюджет на БНБ за 1999 г. се предвижда превишението на приходите
над разходите да достигне 28 млрд. лв., от които в държавния бюджет
ще влязат 21 млрд. лева. Министерството на финансите е планирало
през следващата година всички финансови институции да платят 38
млрд. лв. корпоративен данък. Около половината от него трябва
да внесе БНБ.


За 1998 г. Централната банка е похарчила 28 млрд.
лв. по-малко от предвиденото. Икономията се дължи предимно на
намалените разходи за парично обращение и на тези по инвестиционната
програма на банката. По този повод Светослав Гаврийски заяви пред
народните представители, че от две години банката не е печатала
нови банкноти. Това доведе до икономия, която горе-долу
ще е равна на разходите, които ще направим за отпечатването на
новите банкноти, коментира той. Действително разходите,
свързани с издръжката на паричното обращение за 1998 г., не са
първоначално записаните 24 млрд. лв., а едва 11 млрд. лева.


По отношение на разходите за издръжката на банката,
те не надхвърлят предвидените за 1998 г. суми. Изключение прави
разходът за работна заплата и за социално осигуряване, тъй като
средната заплата в БНБ, която в момента е 280 000 лв., не е сред
високите в бранша. Предвидено е увеличението й с около 9%, което
е необходимо, за да задържи банката добрите си специалисти и да
привлече нови кадри.


По отношение на инвестиционната програма също има
значителни икономии от около 16 млрд. лева. Предвидените разходи
за създаване и откриване на нови клонове са спестени, тъй като
някои от затворените банки са изчистили част от задълженията си
към БНБ чрез продажбата на свои клонове. През 1999 г. Централната
банка няма да изгражда нови клонове, но ще бъдат увеличени разходите
за осигуряването на безопасността на БНБ. Според Светослав Гаврийски,
сигурността на централата и на клоновете не е на необходимото
ниво, така че са предвидени значителни средства за подобряването
и.


Интересът на депутатите предизвика откритата наскоро
печатница на БНБ. Засега тя не носи особени приходи, но това ще
се промени след решението на правителството за печатането на всички
документи в нея. Вече има споразумение с Министерството на вътрешните
работи за изработването на паспортите и с Министерството на финансите
за бандеролите, откъдето се очакват сериозни приходи. Всички банкноти
не само ще бъдат отпечатани, а и проектирани в България. Това
важи и за талоните за хазартни игри. Народните представители обсъдиха
предложение на по-късен етап печатницата да се извади като самостоятелно
юридическо лице със 100% собственост на БНБ, за да е по-конкурентоспособна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във