Банкеръ Weekly

Общество и политика

БНБ ПРЕПОРЪЧА ДА СЕ ЗАСИЛИ КРЕДИТИРАНЕТО

Искахме да чуем становището на централните
банкери за бъдещата им политика след въвеждането на Валутния борд
- обясни Огнян Енчев, председател на АТБ, след първата официална
среща на банкерите с новия управител на БНБ Светослав Гаврийски.
На нея е било договорено представители на банковата асоциация
да участват в изготвянето на новите подзаконови нормативни актове,
регулиращи дейността на търговските банки.


Управителният съвет на БНБ препоръча на търговските
банки да засилят кредитната си дейност. По този начин, по думите
на новия управител на Централната банка Светослав Гаврийски, ще
се подпомогне съживяването на реалния сектор в страната, а банките
ще увеличат доходите си. Банкерите пък са на мнение, че независимо
от рязкото понижаване на основния лихвен процент кредитна експанзия
не може да се получи.


Известно е, че след като веднъж вече се опариха от
прилагането на политика на засилено кредитиране, от която пострадаха
и обикновените данъкоплатци, банките едва ли биха взели присърце
подобен призив. Немаловажно е и обстоятелството, че в момента
голяма част от фирмите не желаят да вземат дългосрочни инвестиционни
заеми. Други работещи предприятия пък имат нужда от такива кредити,
но не могат да ги гарантират с необходимото обезпечение.


В отговор на повелята на БНБ да се засили
ходът на кредитирането представителите на АТБ поискаха да се увеличи
достъпът на търговските банки до минималните им задължителни резерви.
Сега те имат право да ползват до 15% от тях, но предлагат той
да се увеличи поне до 20 процента. Главният мотив на търговските
банкери е, че по време на Валутния борд кредитните институции
няма да получават лихва по резервите си в БНБ. Според председателя
на АТБ Огнян Енчев този път няма пречки да се увеличи достъпът
на банките до минималните им задължителни резерви, защото не съществува
опасност свободните левове да се вложат в покупката на валута.

Facebook logo
Бъдете с нас и във