Банкеръ Weekly

Общество и политика

БНБ ПОДГОТВИ ОСНОВНИТЕ НАРЕДБИ

Вероятно 31 март 1998 г. ще бъде срокът, в който

търговските банки ще трябва да попълнят необходимия минимален

капитал от 10 млрд. лева. Според Емилия Миланова, подуправител

на БНБ, това е най-удачното време, защото тогава се приключват

годишните счетоводни отчети на банките. Това изискване ще залегне

в новата Наредба N8 за капиталовата адекватност. В нея е предвидено

търговските банки да поддържат във всеки един момент капиталова

база от 10 млрд. лева. Другата интересна подробност е, че в новите

поднормативни актове на БНБ понятията собствен капитал

и капиталова база вече ще означават едно и също нещо.

Както е известно, до края на годината банките ще трябва да достигнат

минимална капиталова адекватност от 8 процента. Това бе и едно

от основните изисквания в подписания меморандум с Международния

валутен фонд.

Според г-жа Миланова управителният съвет на БНБ има

готовност да промени всички поднормативни актове, регулиращи дейността

на търговските банки. Наредба N8 за капиталовата адекватност,

Наредба N9 за класификациите на активите и формиране на провизиите

и Наредба N11 за ликвидността са почти готови. Те са одобрени

по принцип от УС на БНБ и може би до края на юли ще бъдат публикувани

в Държавен вестник - поясни Емилия Миланова. Вероятно

обаче още във вторник на редовното си заседание Управителния съвет

на БНБ ще приеме на първо четене Наредби N8, 9 и 11.

Facebook logo
Бъдете с нас и във