Банкеръ Weekly

Общество и политика

БНБ НЕ ИСКА ДА ОБЯВЯВА ОСНОВНАТА ЛИХВА

В най-скоро време Централната банка ще бъде освободена от задължението да обявява всяка седмица равнището на основния лихвен процент (ОЛП). Това бе потвърдено от УС на БНБ на десетата банкова среща, проведена на 5 и 6 декември в Пловдив. Причината е, че практически ОЛП се определя другаде - на първичните аукциони за ДЦК, които се организират и провеждат от Министерството на финансите.


Сегашният начин за формиране на лихвата е безкрайно неудобен за търговските банки и особено за тези, които имат огромни привлечени средства от граждани и фирми. Ежеседмичната промяна на основната лихва с десети или стотни от процента принуждава кредитните институции постоянно да преизчисляват лихвите, които дължат по депозити и сметки на своите клиенти, както и лихвите, които имат да получават по отпуснати заеми. Всяка седмица след обявяването на основната лихва в банковите офиси и салони закипява робски и слабоефективен труд по изчисляването на лихвените равнища по привлечените и заетите средства.


Направихте ни на луди с основния лихвен процент. Трябва да се откажем от това животно ОЛП - призова в петък Стоян Александров, председател на съвета на директорите и изпълнителен директор на Централна кооперативна банка. - ОЛП буквално хипнотизира и блокира пазарната инициатива на банките.


По време на банковата среща в Пловдив управителят на БНБ Светослав Гаврийски ясно заяви, че банките и в момента не са задължени да се съобразяват с ОЛП. Той обаче се съгласи с мнението на повечето банкови мениджъри, че най-добре би било лихвата да се определя на пазара, а на аукционите за ДЦК. Според него крайно време е банките да започнат да формират своите лихви по активните операции, като се съобразяват и с цената на ресурса, който използват. В резултат ще се появи нещо съвсем ново за България - една много по-ясна разлика между лихвите по кредитите и депозитите. Проблемът на банките у нас е как и къде да пласират привлеченият ресурс. И това е проблем именно при активните операции. Затова засега банките използват като контрамярка срещу понижаването на приходите от активни операции естественото смъкване на доходността, която дават по привлечените средства от граждани и фирми.


Банките имат свръхликвидност, но не я използват. Какво означава фактът, че те дават помежду си кредити срещу 1% лихва? Отговорът е прост - нямате какво да правите парите си - коментира Светослав Гаврийски. Според него банките все още са увлечени от старата практика парите да се дават за покупка на ДЦК и валута. Запушването на големите банки преди десетина дни показа именно, че всички банки са на дълги валутни позиции. Това ме навежда на мисълта, че в банковата система има свръхликвидност - заяви управителят на БНБ.


Финансовата стабилизация обаче все още е твърде крехка, за да се съгласи правителството да не участва пряко във формирането на основната лихва. А неговата намеса, както показва практиката, винаги води до частична или дори пълна парализа на автоматичните пазарни механизми.


Венцислав Антонов, изпълнителен директор на Корпоративна банка, предложи БНБ да определя не самия ОЛП, а надбавката върху 6-месечния FIBOR по германската марка. Тази надбавка - или рискова премия, всъщност отразява значително по-високата степен на риск на българската икономика спрямо германската. Приемането на този вариант ще отвори пред БНБ вратичка за повече свобода на действие и дори за известно средносрочно съобразяване с динамиката на българската икономика. Щом БНБ си запазва някакви самостоятелни, макар и орязани функции в определянето на ОЛП, тя по-лесно ще изчислява и възможностите за спекулативни печалби. С промяната на рисковата премия по левовите лихвени равнища БНБ ще може да регулира възможностите за спекулативни печалби и по този начин ще може да оказва пряко влияние върху стабилизирането на икономиката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във