Банкеръ Weekly

Общество и политика

БНБ НАРЕДИ НА БЗК ДА СИ ПЛАЩА НАЕМИТЕ

Проблемите около задълженията, които БЗК - в несъстоятелност,
дължи на собствениците на реституирани имоти като наем за ползвани
помещения, бе коментиран от в. БАНКЕРЪ преди месец
и половина. Атаките на наемодателите срещу банката се задълбочиха
от желанието им да получат трупащите се планини от левове, до
които им бе отказан достъп. Но месец преди Нова година най-сетне
възникна усещането, че възелът се разплита.


Първият въпрос - за неправомерно прехвърлените наеми
по сметка 4594 Разчети с клиенти, бе официално разяснен
от БНБ още миналото лято. С нарочно писмо от 29 август 1997 г.,
подписано от подуправителя Емилия Миланова, шеф на Банков
надзор, и Иван Вълков, тогава шеф на управление Информационни
технологии, се посочва, че Централната банка никога не е
изисквала от институциите в несъстоятелност да превеждат неизплатените
наеми по сметка 4594.


Три месеца по-късно, със специално писмо от края
на ноември миналата година N400-003532/20.11.1997 г., подписано
от Емилия Миланова, подуправител на БНБ и началник на управление
Банков надзор, синдикът на БЗК е известен, че банката
е длъжна да изпълнява задълженията си за плащане на наемите в
договорените срокове. Тези плащания трябва да се считат като неотложни
разходи и не следва да се нареждат за плащане при разпределение
на осребреното имущество.


Указанията са ясни и категорични. Тяхното нормативно
основание е Законът за банките, който посочва, че разпоредбите
на БНБ са задължителни за всички кредитни институции. От голямо
значение е и мнението на подуправителя Миланова, че дължимите
наеми не могат да се изплащат от масата по несъстоятелността.
Следователно тяхното погасяване не може да бъде отложено във времето,
докато синдикът събере цялата маса по несъстоятелността и започне
да погасява задълженията на финансовата институция към нейните
кредитори. Затова значението на писмо N400-003532/20.11.1997 г.
на началника на Банков надзор е много по-широко. То
надхвърля частното уреждане на наемните отношения в БЗК и се явява
по същество норма, с която трябва да се съобразяват занапред синдиците
и на останалите банки в несъстоятелност.


Според информация от БНБ в изготвянето на писмото
са участвали специалисти от три водещи управление - Банково,
Правно и Банков надзор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във