Банкеръ Weekly

Общество и политика

БНБ ИСКА ОТ СИНДИЦИТЕ ДА ЗАПОЧНАТ ДА ПЛАЩАТ

Над 137 млрд. лв. са парите, събрани от синдиците на седемнайсетте банки, обявени в несъстоятелност. Но задълженията на фалиралите институции само към Министерството на финансите надхвърлят 430 млрд. лева.


С най-много налични средства в национална и чуждестранна валута е Стопанска банка - около 50 млрд. лева. Повече от 25 млрд. лв. е събрала МИНЕРАЛБАНК, а ПЧБ - 7 млрд. лева. Синдиците са разпределили наличните пари по особени сметки в различни банки - ОББ, ХЕБРОСБАНК, БИОХИМ, Първа инвестиционна банка, Пощенска банка, Първа източна международна банка, Балканска универсална банка...


Кредитна банка е сред първенците по привличане на средства от несъстоятелните банки. На особена сметка при нея стоят 10 млн. щ. долара на Стопанска банка, около 1 млн. щ. долара от Добруджанска банка и почти 1.5 млн. щ. долара, събрани от БАЛКАНБАНК. Много възможно е в Кредитна банка да има пари и от други фалирали банки. Повече от месец в. БАНКЕРЪ настоява за среща с председателя на управителния съвет на институцията Ивайло Божков, за да получи компетентен отговор на няколко въпроса. Те засягат както самата банка, така и доверените й за управление пари от кредитните институции в несъстоятелност. Г-н Божков обаче е труднооткриваем - или е болен, или е в отпуск, или е заминал в командировка. А въпросите, на които искаме да отговори, са елементарни: Какви средства от банки в несъстоятелност е привлякла Кредитна банка? Какви условия е предложила по обслужването им и в какъв срок може да изплати сумите до стотинка?


Последното питане е особено актуално, тъй като БНБ е поискала писменоот съда да издаде определение, синдиците да започнат да плащат на своите кредитори по предвидения в закона ред. Според чл.95, ал.1 от Закона за банките първо се изплащат вземанията, обезпечени със залог или ипотека, след това тези, върху които има права на задържане, после разноските по несъстоятелността и на четвърто място се нареждат вземанията на Министерството на финансите, които са възникнали при изплащане на гарантираните от държавата депозити и влогове на граждани и фирми.


Финансовите експерти твърдят, че ако съдът нареди на синдиците да започнат да плащат, от събраните от тях 137 млрд. лв. за Министерството на финансите ще останат около 100 млрд. лева. Останалите пари ведомството ще може да си получи едва след като синдиците на фалиралите банки понатрупат нови парични средства от събрани кредити или от осребряване на имущество.

Facebook logo
Бъдете с нас и във