Банкеръ Weekly

Общество и политика

БНБ ИСКА БАНКИТЕ ДА ИЗГРАДЯТ ЗАЩИТА СРЕЩУ ПРОБЛЕМА 2000 ГОДИНА

Широкият обхват на рисковете, свързани с 2000 г., налага ръководствата на търговските банки да приложат целеви, многоаспектен план за действие за защита на институциите и техните акционери от загуби, свързани с компютърните системи - се казва в специално писмо на подуправителката на БНБ и началник на управление Банков надзор Емилия Миланова до търговските банки.


В писмото се иска до края на септември кредитните институции да представят в БНБ информация за степента им на готовност да преодолеят всички възможни проблеми, които ще възникнат за тях с настъпването на новото хилядолетие. Те трябва да разработят стратегия за определянето на рисковете и да набележат мерките, които ще предприемат за премахването им.


Известно е, че през 2000 г. в компютърните мрежи и бази данни може да настъпи пълен хаос, който да се пренесе в обслужването на клиентите и в разплащанията. Поради тази причина БНБ задължава банките да разработят мероприятия както за собствената си защита, така и за защита на цялата финансова система. В плановете им за решаването на проблема е необходимо да залегнат и евентуални мерки за обновяване на на компютърните системи и оборудване, тестването и въвеждането им в експлоатация, както и варианти за действие при възникването на извънредни обстоятелства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във