Банкеръ Weekly

Общество и политика

БНБ ДАДЕ ВРЕМЕ НА ТРИ БАНКИ ДА ОПРАВЯТ КАПИТАЛА СИ

БТИБ, Българска инвестиционна банка и ТБ Кредит-Експрес не са изпълнили изискването за 10 млрд. лв. капиталова база, съобщи на специална пресконференция подуправителката на БНБ Емилия Миланова. БТИБ се отказа да гони 10-те млрд. лв. още в началото на юни, а в края на месеца общото й събрание взе решение за вливане в Кредитна банка. Собствениците на двете кредитни институции се договориха операцията да приключи за шест месеца. Те обаче явно не са си направили добре сметката. Определеният срок от БНБ е до края на август.


Тази процедура вече е започнала. Спазвайки закона, двете банки са поискали от БНБ да разреши вливането. Поискали сме определена информация от БТИБ и от Кредитна банка. Направили сме предварителна прогноза как биха изглеждали обобщеният баланс и капиталовата адекватност на Кредитна банка, след като в нея се влее БТИБ, информира г-жа Миланова. Същевременно тя уточни, че ако процедурата не приключи през август, ще предложи на управителя на БНБ да отнеме лиценза на БТИБ.


Всъщност БТИБ ще изчезне от небосклона на банковата система независимо дали ще се влее, или не в Кредитна банка. Единствената хипотеза за нейното самостоятелно оставане на пазара е до един месец някой значителен инвеститор да поиска и да получи разрешение от БНБ да я купи.


По-сложен е случаят с Българска инвестиционна банка. Към 30 юни нейната капиталова база е 8.9 млрд. лева. Според запознати с процесите в БИБ основната причина тя да не може да набере изискваните 10 млрд. лв. е нежеланието на ЕБВР да запази акционерния си дял. В момента ЕБВР държи 35% от акциите на БИБ и е най-големият собственик в нея. Веднага след нея се нарежда Търговската банка на Гърция, която притежава 26% от капитала. ЕБВР преговаряше с гърците да им продаде своите акции, но е учудващо, че двамата основни акционери не са успели да се разберат навреме. Тази седмица представителите на ЕБВР и на Търговската банка на Гърция ще информират Емилия Миланова за намеренията си.


Голяма част от сегашните 8.9 млрд. лв. капитал, с който разполага БИБ, са акумулирани там за сметка на текущата печалба, върху която тепърва ще трябва да се плащат данъци. За да се покрие този данъчен риск, Централната банка изисква капиталовата база на въпросната кредитна институция да е 10 млрд. лева. Освен това условието на БНБ е БИБ да влезе в регулациите до края на август. В противен случай лицензът й ще бъде отнет. Няма да правим никакви компромиси, независимо че може да се стигне до международен скандал заради участието на ЕБВР, категорично заяви подуправителката на БНБ.


Ако в първите две банки проблем създава липсата на инвеститори - в първия случай, и на желание досегашните акционери да участват в увеличението на капитала - във втория, историята около ТБ Кредит-Експрес е по-различна. Преди месец Интернешънъл хоспитъл сървисиз - дъщерно дружество на японската Токушукай медикъл интернешънъл, поиска разрешение от БНБ да закупи 51% от капитала на ТБ Кредит- Експрес и преведе за това 5.1 млн. г. марки (5.1 млрд. лв.). Но записаният капитал на банката е 15 млрд. лв. и преведените от японците пари не им стигат, за да купят исканите от тях 51 процента. Освен това Булстрад, който първоначално се е отказал да участва в увеличението на капитала от 2.2 млрд. до 15 млрд. лв., е пожелал да запази дела си от 34%, след като е разбрал за японския инвеститор.


В същото време Лейди ВСМ държи 55% от акциите в ТБ Кредит-Експрес. При това положение общият сбор на заявените акции е над 100% от записания капитал, коментира г-жа Миланова. Тя съобщи, че декларираната от банката капиталова база към края на юни е 10.105 млрд. лева. В нея обаче неправилно са включени 2.7 млрд. лв. от вноската на Интернешънъл хоспитъл сървисиз, които още не са получили разрешение за придобиването на 51% от акциите. Тоест засега те могат да притежават до 5% от капитала на ТБ Кредит-Експрес. Според подуправителката на БНБ, за да бъде коректно изчислена капиталовата база на банката, от декларираните 10.105 млрд. лв. трябва да се извадят около 2 млрд. лева. И тогава тя слиза под минимално изискваните 10 млрд. лева.


Всичко това съвсем не означава, че БНБ няма да разреши на Интернешънъл хоспитъл сървисиз да участва в капитала на ТБ Кредит-Експрес, заяви г-жа Емилия Миланова.


Поради отсъствието си от София изпълнителният директор на Булстрад Румен Янчев отложи своя коментар по случая за тази седмица. Във вторник представителите на японския инвеститор и на Булстрад ще се срещнат с г-жа Миланова, за да изяснят всички въпроси около акционерното си участие в банката. Срокът и за ТБ Кредит-Експрес да набере минимално изискваната капиталова база от 10 млрд. лв. е до края на август.

Facebook logo
Бъдете с нас и във