Банкеръ Weekly

Общество и политика

БМФ СЕ ОПЛЕТЕ В ДЪЛГОВИТЕ МРЕЖИ НА КРЕДИТНА БАНКА

Синдиците на Кредитна банка Господин Кузманов и Павел Павлов ще трябва да преодоляват многобройните капани, заложени по времето, когато в нея се разпореждаха хората на Мултигруп. Сега Павлов и Кузманов се сблъскват с нередовните платци на фалиралата банка. Малко преди да й отнемат лиценза - на 12 януари 1999 г., старото ръководство е разсрочило повечето от обезпечените кредити до края на май 2000 г., а събирането им в кратък период от време си е истинска мъка.


Неизяснените отношения между фалиралата банка на Мултигруп и длъжниците й допълнително усложняват събирането на парите по отпуснатите заеми. Такъв е случаят с параходство Български морски флот (БМФ). В счетоводството на Кредитна банка то фигурира с дълг за около 1.13 млн. щ. долара. Според синдика Кузманов обаче от дружеството категорично са заявили, че са се издължили на банката. Твърде оплетените взаимоотношения между параходството и Мулти-банката сега вгорчават живота и на двете страни.


На 30 декември 1996 г. Кредитна банка уведомява БМФ, че параходството й дължи 736 356 001 испански песети. Банката обаче никога не е отпускала подобен заем на дружеството, тя просто е откупила по една специфична схема негов дълг към затворената на 17 май 1996 г. МИНЕРАЛБАНК.


В какво се състои схемата? Кредитна банка откупува задължения на затворената държавна банка към външни кредитори по цена около 15 цента за долар и по този начин я отървава от техните претенции. Срещу тях обаче мулти-трезорът получава вземания от платежоспособни фирми на затворената МИНЕРАЛБАНК. Така кредитната институция на Илия Павлов прави разходи например за 100 хил. щ. долара, срещу които получава вземания за 1 млн. щ. долара. По горната схема БМФ става длъжник на Кредитна банка.


Дългът си е дълг и трябва да се връща. Затова

параходството подписва договор

с Кредитна банка, според който се ангажира да й изплати 736 356 001 исп. песети до края на 1997 година. Дружеството предоставя като обезпечение седем записа на заповед, по които поръчител (авалист) е ЕКСПРЕСБАНК (сега името й е SG ЕКСПРЕСБАНК).


До декември 1997 г. параходството погасява 368 177 хил. исп. песети, но не може да върне в срок останалата част от задължението си. Затова на 12 ноември 1997 г. то подписва анекс с Кредитна банка, според който дългът се преоформя от песети в долари и вече се равнява на 2.6 млн. щ. долара, които БМФ се ангажира да върне до 2 декември 1999 година. С втори анекс от 14 ноември 1997 г. двете страни се споразумяват, независимо от превалутирането на дълга, Кредитна банка да приема всички плащания в испански песети, които БМФ ще извърши.


На 8 януари 1999 г.

шефовете на БМФ изпращат факс

до Кредитна банка, в която по това време вече се разпореждат квесторите Жельо Добрев и Кирил Коташев. В него параходството заявява, че иска предсрочно да погаси остатъка от дълга, който по това време е 1.13 млн. щ. долара. На 15 март 1999 г. дружеството нарежда на ЕКСПРЕСБАНК да преведе от сметките му сумата, която дължи на Кредитна банка. ЕКСПРЕСБАНК обаче изпълнява частично нареждането на параходството. От сметката му са взети 147.3 млн. испански песети (1.13 млн. щ. долара), но те не са преведени по сметката на синдиците на Кредитна банка, която е разкрита в БИОХИМ.

ЕКСПРЕСБАНК прихваща въпросната сума

като по този начин закрива свое вземане от Кредитна банка. Става дума за рефинансиране, което варненската банка отпуска през 1998 г. на Кредитна, а с тези пари последната е кредитирала покупката на кораб. Банката на Илия Павлов е обезпечила дълга си към ЕКСПРЕСБАНК със записите на заповед, издадени в нейна полза БМФ???.


Явно от ЕКСПРЕСБАНК са преценили, че е по-добре да си върнат част от средствата, които Кредитна банка им дължи, вместо да чакат окончателното разпределяне на масата на несъстоятелността, което може да се точи с години и събраните от синдиците пари въобще да не стигнат за банката кредитор.


От цялата история

потърпевшо остава параходството

Въпреки че от разплащателната сметка на параходството липсват 147.3 млн. испански песети, според синдиците на фалиралата Кредитна банка дружеството все още е неин длъжник. Те се позовават на чл.75, ал.3 от Закона за задълженията и договорите, който гласи: Когато плащането става чрез задължаване и заверяване на банкова сметка, задължението се счита за погасено със заверяване сметката на кредитора. И тъй като по сметката на синдиците на Кредитна банка не са постъпили пари, а оригиналните записи на заповед липсват, дългът на параходството става незабавно изискуем.

Facebook logo
Бъдете с нас и във