Банкеръ Daily

Общество и политика

Близо 900 хил. лв. допълнително за три образователни програми

На днешното заседание на Министерския съвет бяха отпуснати близо 900 000 лв. за три национални програми за развитие за образованието. Средствата се превеждат по бюджетите на общините за 2021 година.

13 000 лв. се предоставят по Национална програма „Мотивирани учители“. Сумата ще се разпредели между 81 учители-наставници, които осигуряват индивидуална подкрепа на новоназначени учители в 50 общински училища.  „Мотивирани учители“ цели да обезпечи с кадри училищата чрез привличане и задържане към професията на високо мотивирани специалисти от различни професионални области, както и чрез привличане на заети в други сектори специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител“.

Малко над 855 000 лв. се отпускат по Националната програма „Без свободен час”. По нея се предоставят средства за заместващи учители за периода от 1 юли 2021 г. до 31 октомври 2021 г., благодарение на което се осигурява непрекъснат учебен процес.

По програмата за един учебен/астрономически час се възстановяват до 10.50 лв. на учителя, в случаите когато замества в училище или детска градина в населеното място, в което е регистриран по настоящ адрес.

До 12.50 лв. се възстановяват, когато преподавателят замества в училище или детска градина извън населеното му място. Финансиране получават 602 общински училища и 76 общински детски градини.

Близо 53 хил. лв. от средствата по „Без свободен час“ се дават за компенсация на разходите за консумативи на педагогическите специалисти, когато работят от дома си поради епидемичната обстановка. Бенефициенти са 131 общински училища.

27 000 лв. се отпускат за Националната програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“. Средствата са предвидени за 299 педагогически специалисти. По програмата се възстановяват до 15 лв. от стойността на разхода, направен за един педагогически специалист, включен в списъка и преминал през профилактичен преглед след прекаран COVID-19.

За рехабилитация на педагогическите специалисти се възстановяват до 100 лв. от разходите, направени за доплащане на храна и такса резервация на всеки педагог за периода от началото на програмата до 30 септември 2021 година.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във