Банкеръ Daily

Общество и политика

Близо 6.5 млн. лв. за общежития и образователни програми

Национална гимназия за приложни изкуства "Свети Лука".

На днешното си редовно заседание правителството одобри допълнителни разходи в размер на 31 425 лева по програмата си за закрила на деца с изявени дарби. Освен това отпусна малко над 34 000 лева за национални програми за развитие на образованието, както и още 6.4 млн. лева за ремонт на студентски общежития.

Децата с изявени дарби, които ще бъдат стимулирани със стипендии и еднократно финансово подпомагане, ще получат полагащите им се суми, заложени за тази година, по специална програма, приета още през април 2021 година. В нея са обхванати талантливи ученици с артистични заложби от държавни, общински и частни училища. По-конкретно става дума за деца от училищата по културата и изкуствата към Министерството на културата, на които ще бъдат разпределени 23 055 лева, и ученици от общинските училища, които имат право на стипендия през периода септември - октомври на 2021 г., на които ще бъдат изплатени общо 8 370 лева.

Необходимите средства за изплащане на стипендиите, са в рамките на разчетените за целта средства, заложени в централния бюджет за 2021 година.

Отпуснатите 34 206 лева за национални програми за развитие на образованието се отнасят до две направления. Едната национална програма е "Роден език и култура зад граница". По нея се отпускат 8000 лева за осем общински училища, които имат одобрени проекти с български неделни училища от Албания, Гърция и Сърбия. Учители и ученици от тези неделни училища ще могат да посетят различни исторически, културни и природни забележителности в България.

Те ще се запознаят с българската образователна система и ще имат възможност да практикуват български език в местна езикова среда. Отпуснатите средства могат да се използват за дневни разходи на учители, транспорт, такси за посещения на музеи, галерии, постановки и други културни мероприятия.

Втората национална програма е "Професионално образование и обучение". В нейните рамки седем общински училища ще получат 26 206 лева за разработване и актуализиране на типови учебни планове, учебни програми и национални изпитни програми за специалностите в професионалното обучение.

Средствата ще бъдат разпределени по бюджетите на пет общини за 2021 година. С тези допълнителни трансфери ще бъдат подпомогнати училищата в Столична община, Нови пазар (Шумен), Бургас, Провадия и Пловдив.

Финансирането е предвидено за възнаграждения при изработването и актуализирането на учебните планове и програми. Покриват се и командировъчните разходи на екипите при организиране на присъствени срещи.

Одобрените 6.4 млн. лева за ремонт на студентските общежития ще бъдат вложени освен в потягането им и в тяхното саниране и обзавеждане. Средствата се отпускат по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 година. От Министерския съвет уточняват, че тези 6.4 млн. лева са от предоставените общо 66 млн. лева за ремонтирането на студентските общежития през септември миналата година. Тогава Държавните висши училища стартирали процедури по възлагане на обществени поръчки, но предвид заложените срокове в Закона за обществените поръчки не успели да усвоят средствата до края на годината, което наложило те отново да бъдат разчетени в бюджета за 2021 година. Досега кабинетът е отпуснал общо 20 млн. лева от предвидените 66 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във