Банкеръ Daily

Общество и политика

Близо 34 млн. лева са събрани от дарения за борба с коронавируса

Даренията за борба с COVID-19 в България достигнаха близо 34 млн. лева.

Българският дарителски форум обяви, че се увеличават средствата, предоставяни безвъзмездно от компании, физически лица и фондации за преодоляване на социално-икономическите последствия от пандемията.От обзора са изключени средствата, предоставени от държавни компании и публични институции, защото пренасочването на публичен ресурс не е дарение, посочват от Български дарителски форум.

Компаниите продължават да бъдат с най-голям обем дарени средства (39 процента), следвани от обединените усилия в дарителски кампании (35 процента). Не се наблюдават промени в общите обеми дарени средства от отделни хора (23 процента) и фондации (3 процента). Над 40 различни дарителски кампании, започнали в началото на април, продължават активно да набират средства. Кампаниите са по инициатива на публични институции и местни власти, отделни болници и граждански организации. Компаниите също организират дарителски кампании сред свои служители, клиенти и партньори.

В последните две седмици се наблюдава лека промяна в предназначението на даренията - спадат тези за апаратура, материали, защитни средства и консумативи в лечебните заведения. Те вече са 70 процента от общия обем спрямо 80 процента до момента. В същото време нараства делът дарения за преодоляване на негативните социално-икономически последствия от кризата. В по-голяма степен се даряват храна и продукти от първа необходимост в помощ на най-уязвимите хора - самотни възрастни, деца и младежи в риск, самотни родители, жертви на домашно насилие, бездомни, хора с хронични заболявания или със специални нужди, посочват от Български дарителски форум.
Независимо от големия общ ръст на даренията през последните два месеца, се наблюдава рязък спад в даренията за каузи, традиционно подкрепяни през последните години.

Поради кризата с COVID-19 дарителите се фокусират върху болниците, в същото време не могат да се провеждат традиционните благотворителни събития и кампании, със средствата от които гражданските организации реализират проектите си. Най-засегнати са тези, които директно работят с най-уязвимите общности, защото, от една страна, заради икономическите последици от кризата нуждаещите се хора се увеличават, а от друга - ресурсите намаляват.

Съществува риск неправителствените организации да понижат качеството на грижата си за хората в крайна нужда или направо да я прекратят, ако не бъдат взети мерки за подкрепа на национално равнище. Възможна първа стъпка е да се създаде дарителска или публична програма за осигуряване на собствения финансов принос на фондациите за вече сключени договори по проекти, посочват от Български дарителски форум.
Макар и извън темата с COVID-19, от БДФ отбелязват и огромната вълна на съпричастност, която е предизвикала кампанията "За децата на Милен Цветков". За девет дни 2657 дарители са събрали 178 000 лв. на www.platformata.bg.

Facebook logo
Бъдете с нас и във