Банкеръ Daily

Общество и политика

Близо 22 000 работни места ще бъдат запазени в сектор туризъм и транспорт

Близо 22 000 работни места в сферата на транспорта и туризма се очаква да бъдат запазени чрез новата процедура за компенсации на работодатели от бранша. Подкрепата с общ бюджет 40 млн. лв. се осъществява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 

Само за месец и половина от влизането в сила на процедурата са подадени 1115 заявления.  Агенцията по заетостта вече е разплатила първите компенсации в размер на 296 960 лв. на 1020 работници и служители, и на 4-ма самоосигуряващи се. А 554 са общо оценените заявления до момента за 11 744 лица, като останалите продължават да се обработват.

Размерът на помощта е 290 лв. Средствата се изплащат за всеки работник, служител или самоосигуряващо се лице.

По мярката могат да  кандидатстват работодатели и самоосигуряващи се лица, които осъществяват дейност в допустимите сектори, които са декларирали намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението по проекта.<!--![endif]--><!--![if--><!--[if--><!--[endif]-->

 

<!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if-->

Facebook logo
Бъдете с нас и във