Банкеръ Daily

Общество и политика

Близо 15 000 безработни по-малко през юли

В края на месец юли регистрираните безработни в бюрата по труда според административната статистика на Агенцията по заетостта са 258 553, като спрямо юни намалението е с 14 814 лица. В сравнение с месец май те са с 36 900 по-малко или спадът е от 12,5%. В същото време увеличението спрямо юли 2019 г. е с 85 910 лица.

През юли тези, които са започнали работа са 27 423, като 92.3% от тях са устроени в реалната икономика, сочат данните от месечната статистика на агенцията. Други 435 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място. В сравнение с месец юли 2019 г. се отчита значителен ръст с 80.1%.

От всички, които са започнала работа най-много са регистрирани в сектора на преработващата промишленост – 19,0%, следвани от хотелиерство и ресторантьорство – 17,5%, търговията, ремонта на автомобили – 13,0%,  държавно управление – 5,9%, строителство – 5,0%, селско, горско и рибно стопанство – 4,1% и др.

Субсидирани са работни места за 2 120 лица от рисковите групи – 1 208 по програми и мерки за обучение и заетост и 912 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

При спазване на мерките във връзка с извънредната епидемиологична обстановка, малко над 4 100 търсещи работа участваха през месеца в подновените форми на изнесени групови форми за предоставяне на услуги като мобилни бюра по труда, трудови борси, дни на работодателя и др. – всички, фокусирани върху привличане и по-бързо устройване на пазара на труда на търсещи работа или неактивни лица, т.е. неработещи, неучещи и нетърсещи.

Равнището на безработица се определя като дял на регистрираните безработни лица от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във