Банкеръ Weekly

Общество и политика

БКК РАЗЛЮБИ NOMURA В НАВЕЧЕРИЕТО НА СВАТБАТА

Шест месеца и половина проучвания, одити, приемане и разглеждане на оферти и неизбежните скандали, свързани с тях, дълги и сложни преговори с потенциален купувач и накрая... все още нищо. Приватизацията на Пощенска банка трупа история.


От края на март тази година БКК започна да преговаря за приватизацията на БПБ с Nomura International - Лондон, която бе предпочетена в състезание с другите двама кандидат-купувачи: Националната банка на Гърция и American Life Insurance Companie (ALICO). Британските самураи предложиха най-висока цена за банката и най-голямо увеличение на капитала й. Разбира се, както при повечето приватизационни сделки, и в тази за Пощенска банка подробностите бяха потопени в конфиденциалност. Конкретните суми в офертите на тримата кандидат-купувачи така и не бяха обявени официално. По непотвърдена информация Nomura International-Лондон е предложила да плати за капитала на БКК в българската банка 25.1 млн. щ. долара и да увеличи капитала й с 50 млн. щ. долара. От момента, в който консолидационната компания започна преговори с британските японци, те научиха от пресата доста неприятни неща за себе си. Nomura International-Лондон също водеше специфична информационна политика - всяка седмица офисът известяваше медиите, че е постигнато споразумение с БКК по повечето от точките на приватизационния договор и се обсъждат само подробностите. Оказа се, че именно те обръщат британската кола. БКК на два пъти отлага обявяването на окончателното си решение по сделката. Първоначално то трябваше да бъде прието на 1 юли. Това обаче не стана, защото БКК искаше Nomura твърдо да се ангажира, че ще запази мажоритарния си дял в Пощенска банка поне две години.


За изчистване на всички противоречия и за окончателно изглаждане на договора с Nomura International-Лондон съветът на директорите на консолидационната компания даде срок от десет дни. Той изтече на 10 юли тази година. Съветът на директорите на консолидационната компания се събра седмица по-късно, за да огледа за втори път условията по договора. След двучасово заседание изпълнителният директор на компанията Петър Жотев обяви, че Nomura International-Лондон губи статута на предпочитан купувач на Пощенска банка.


След изтичането на десетдневния срок Nomura International-Лондон прие с уговорки условията на БКК - да остане мажоритарен собственик в Пощенска банка за две години и ангажиментите й за инвестиции в капитала на банката да бъдат записани в договора за покупко-продажба. Тези уговорки дават възможност на Nomura International-Лондон да се измъкне от поетите ангажименти. Тя не потвърди еднозначно условията от офертата си. Nomura International-Лондон предложи купувач на банката да не бъде самата тя, а новосъздадена нейна фирма. Според съвета на директорите на БКК тази фирма не може да носи отговорност при евентуални бъдещи спорове между купувача и продавача. Освен това Nomura International-Лондон не успя да постигне съгласие по актуализирания договор между Български пощи и Пощенска банка, който е свързан с извършването на дейността на банката в сградите на пощите - аргументира решението на БКК г-н Жотев.


Консолидационната компания ще изпрати стандартен пакет от документи на Nomura, на Националната банка на Гърция и на ALIC0. Той ще съдържа проектодоговор за покупко-продажба на Пощенска банка, формуляр за увеличението на капитала й, сегашния договор между банката и Български пощи и актуализирани финансови отчети на кредитната институция към 30 юни 1998 година. Документите ще бъдат пратени на 20 юли и в срок от десет дни БКК ще очаква отговори от тримата кандидат-купувачи. След това съветът на директорите на БКК ще вземе решение кому да продаде Пощенска банка. Единствените празни места в документите, които тримата кандидати трябва да попълнят, са за цената, която плащат, и за размера на увеличението на капитала. Който впише най-големи числа, той ще спечели Пощенска банка. Почти сигурно е, че ако сумите са по-ниски от тези, които досега оферираше Nomura International-Лондон, никой няма да получи Пощенска банка.


Защо се стигна до сегашната ситуация? Една от версиите е, че основната причина е в двойственото поведение на Nomura International-Лондон, която по всякакъв начин се опитва да да купи банката, бързо да подобри финансовите й показатели и да я продаде с печалба. По принцип в подобен замисъл няма нищо лошо. Опитът административно да се контролират действията на един чуждестранен собственик едва ли е съзвучен с пазарните принципи. Друг е въпросът, ако офертата на британците не гарантира просперитета на Пощенска банка. Но ако е така, техните действия могат да бъдат санкционирани от управление Банков надзор на БНБ, чийто дълг е да се грижи за стабилността на кредитните институции.


Втората версия е, че се редят задкулисни комбинации между интересите на международни капитали и политически групи в страната. Още в края на юни сред финансовите среди тръгна слухът, че висш държавен чиновник се е срещал (на едно летище) с висш мениджър от фирма кандидат за покупка на Пощенска банка. По време на частния разговор било обещано, че ако се появи възможност, въпросната фирма ще увеличи значително цената, която би платила за Пощенска банка. Е - сега такава възможност има. Дали някой от претендентите за зестрата на Пощенска банка ще я използва и как, ще стане ясно след две седмици.

Facebook logo
Бъдете с нас и във