Банкеръ Weekly

Общество и политика

БКК ПОЕМА ЛОШИТЕ АКТИВИ НА БИОХИМ

ПРАВИТЕЛСТВОТО ЩЕ ИЗПРАТИ ОФЕРТИ ДО 25-ТЕ НАЙ-ГОЛЕМИ

ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ

Информацията за отказа на холандската ABN AMRO Bank

да сключи договор за мениджърско управление на ТБ БИОХИМ

изненада финансовата общност в началото на миналата седмица -

няколко дни преди това висши държавни чиновници съобщиха, че до

средата на юли сделката ще бъде факт. Любопитни са обаче двата

официални мотива, с които представителите на най-голямата холандска

банка са отказали да сложат подписите си под договора. Първият

е, че българската кредитна институция е с двустепенна система

на управление, което, изглежда, не допада на холандците. Вторият

и последен мотив е, че повечето от служителите на БИОХИМ не владеят

английски език, което би създало сериозни пречки при общуването

между управляващи и подчинени. Никой у нас обаче не си прави илюзията,

че това са действителните причини, поради които холандската банка

така лесно се отказа от БИОХИМ.

Известно е, че в предварителния договор за мениджърско

управление на БИОХИМ имаше две възлови условия. Първото бе свързано

с ангажимента българската държава да покрие капиталовата дупка

на своята банка, след като управлението й се поеме от представителите

на ABN AMRO Bank.

Второто възлово условие в договора за мениджърско

управление на БИОХИМ предвиждаше ABN АМRO Bank да купи не повече

от 30% от акциите на държавната банка, ако резултатите след приключване

на договора за мениджърско управление са успешни. Конфликтът на

интереси в случая произтече от цената, по която щяха да бъдат

придобити акциите.

Схемата за рекапитализация на БИОХИМ предвиждаше

тя да получи от държавата 50 млн. щ. долара и валутни облигации

по ЗУНК с номинал от 60 млн. щ. долара. Операцията бе осъществена

частично и БИОХИМ получи само един транш от 20 млн. щ. долара.

Капиталовата й дупка постепенно започна да се затваря и от 55

млн. щ. долара през март към края на юни вече бе около 15 млн.

щ. долара. Това внесе известно успокоение в управляващите и изпълнението

на цялата оздравителна операция бе отложено за неопределено време.

След оттеглянето на ABN АМRO Bank миналия четвъртък

сутринта между ръководствата на БИОХИМ и на банковия холдинг се

състоя неколкочасова среща. Един от обсъжданите варианти за бъдещето

на банката е превръщането й в Агенция за събиране на вземанията.

По принцип идеята за създаване на подобна агенция, която да се

занимава с лошите дългове в държавните банки, се зароди още преди

две години. Крайната цел е кредитните ни институции да станат

по-привлекателни за приватизация, тъй като не е тайна, че чуждестранните

инвеститори предпочитат да работят на чисто. До момента обаче

подобна агенция не е създадена, въпреки че имаше предложен проект

за закон. Дори този проект да се задвижи сега, ще е нужно доста

време, а е известно, че българската страна е притисната от сроковете,

поставени й от МВФ.

Затова вариантът, около който са се обединили ръководствата

на БКК и БИОХИМ на срещата миналия четвъртък, е активите на банката

да се увеличат нетно с 15 млн. щ. долара (колкото е капиталовата

й дупка). Начинът, по който ще стане това, ще бъде уточнен през

тази седмица. По-важното е капиталовата адекватност на банката

да стане като начало поне нула. Освен това БКК е готова временно

да приеме функциите на Агенция за събиране на вземанията и да

изтегли някои класифицирани кредити на БИОХИМ. След тази операция

холдингът ще потърси купувачи на дълговете.

В края на миналата седмица са изпратени оферти до

25 от най-големите финансови институции в света за продажбата

на БИОХИМ или за сключване на мениджърски контракт. До 18 юли

ще бъде готов информационният пакет за състоянието на банката,

който ще бъде предоставен на всички институции, проявяващи интерес

към нея.

Facebook logo
Бъдете с нас и във