Банкеръ Weekly

Общество и политика

БКК ОТВАРЯ ОФЕРТИТЕ ЗА ЕКСПРЕСБАНК

Тази седмица Банковата консолидационна компания ще

отвори офертите на Daewoo и на Райфайзенбанк за ЕКСПРЕСБАНК. Засега

банковият холдинг ще преговаря само с тези двама инвеститори,

които първи проявиха сериозен интерес към ЕКСПРЕСБАНК и й направиха

собствена оценка. Ако не се стигне до окончателно споразумение

с нито един от двамата, БКК ще включи ЕКСПРЕСБАНК в списъка на

държавните кредитни институции, за които в началото на септември

ще изпрати тръжни книжа до всички инвеститори, интересуващи се

от приватизацията в нашата банкова система.

Deawoo все още няма своя банка в България, а Райфайзенбанк

пък се нуждае от кредитна институция с широка клонова мрежа. Идеята

е въпросната институция да се развива като чисто универсална банка,

докато опериращата в момента Райфайзенбанк (България) да се съсредоточи

върху инвестиционното банкиране. По тези причини според експерти

и двамата инвеститори ще направят всичко възможно да купят ЕКСПРЕСБАНК.

Тя е една от най-стабилните в системата. Към началото на юли общият

размер на активите на банката е над 274.8 млрд. лв., а финансовият

й резултат след плащане на данъци е 1.8 млрд. лева. Чистият оперативен

приход спрямо активите е 6.69%. По този показател кредитната институция

се нарежда веднага след ОББ. Акционерният капитал на ЕКСПРЕСБАНК

е над 3 566.2 млн. лева. Всичко това заедно с привлекателния кредитен

портфейл и широката клонова мрежа прави ЕКСПРЕСБАНК доста примамлива

за чуждестранните инвеститори. Интересно каква цена ще предложат

двамата кандидат-купувачи за ЕКСПРЕСБАНК, като се има предвид,

че нетният й капитал е около 7.3 млрд. лева. Според експерти от

БКК обаче цената, която са готови да платят инвеститорите за акциите

на ЕКСПРЕСБАНК, не е от първостепенно значение. По-важен е размерът

на инвестициите, които кандидат-купувачите са готови да вложат

в банката, защото от тях ще зависи бъдещото развитие на кредитната

институция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във