Банкеръ Daily

До 17 август

Бизнесът кандидатства по програмата за заетост на хора с увреждания

Започва ежегодният конкурс за проекти от бизнеса по Националната програма за заетост на хора с увреждания. Целта на конкурса, обявен от  Агенцията за хората с увреждания, е работодателите да бъдат насърчени да създават условия за заетост за тези хора.

Чрез участие в програмата за заетост за хората с увреждания бизнесът има възможност да изпълни и квотите за наемане на хора от целевата група, като могат да се получат средства за осигуряване на достъп до действащи или разкрити нови работни места за хора с увреждания - максималната сума е десет хиляди лева.

За приспособяване на работната среда на вече съществуващи работни места също се полагат до десет хиляди лева, а за оборудване на нови такива за хора с увреждания - също до десет хиляди лева, като оборудването трябва да е съобразено с характера на тяхното заболяване.

До хиляда лева работодател може да получи за квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие на наетото лице с увреждане.

Проектните предложения се приемат в Агенцията за хората с увреждания до края на работния ден на 17 август тази година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във