Банкеръ Weekly

Общество и политика

БИЗНЕСЪТ И ДЪРЖАВАТА В ОСТРА СХВАТКА ЗАРАДИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

В остра дискусия и емоционална размяна на реплики влязоха през седмицата представителите на бизнеса и държавата по Закона за обществените поръчки. На специална пресконференция, организирана от Дирекция Обществени поръчки към Министерски съвет, и едната, и другата страна се обявиха категорично за промени в закона. Въпросът обаче е доколко администрацията ще се вслуша в гласа на бизнеса и какви конкретни текстове ще предложи след месец работната група начело със заместник-министъра на икономиката Левон Хампарцумян.


Икономическите условия в страната се променят и това налага нови законови решения, обясни за БАНКЕРЪ необходимостта от корекции в закона Левон Хампарцумян. По-късно пред журналисти той каза още, че след либералното икономическо развитие през последните години нещата в държавата трябва да бъдат сложени в ред. Според шефа на дирекция Обществени поръчки към МС Пламен Немчев обаче проблемите не са толкова в закона, а в самите възложители. Те заобикаляли волята на законодателя главно по две причини - незнание или корист. Мога да ви изброя поне

тридесет начина за нарушаване на нормите

изтъкна Немчев, но спомена само за два от тях. Единият е чрез подписване на анекси към договорите, които на практика подменят съдържанието на класираната на първо място оферта, вторият - чрез назначаване на свои хора в комисиите. Тук заместник-министър Хампарцумян призова на помощ християнските ценности, Библията, Талмуда и социалните ценности в името на това да победи почтеността. Защо точно сега й е дошло времето, а не по-рано например, не стана ясно.


Представителите на бизнеса и администрацията напълно се разминаха по въпроса какъв да е обхватът на закона. Производителите на лекарства и застрахователите например поискаха да бъдат изключени от действието на закона. После представител на Министерството на здравеопазването поиска преференции само при възлагането на поръчки за животоспасяващи медикаменти. Естествено е хората, доставчици на държавата, да искат изключения и по-лесни условия за себе си. Такива обаче няма да бъдат допускани, отсече Левон Хампарцумян. После той поряза желанието на Агенцията за малки и средни предприятия на дребния бизнес да се осигурява информация и достъп до обществените поръчки. Няма да правим парници. Докато не пораснат и не се научат, а те се нуждаят от обучение, тези хора няма да бъдат допускани до обществените поръчки.


Пълна подкрепа от всички страни получи идеята да се създаде

специален орган, пред който да се жалват засегнатите страни

без това да води до спиране на процедурата по възлагане на поръчката. В момента обжалването направо стопира инвестициите, защото съдът се произнася след една година. Идеята е да има орган, който да бъде сезиран на най-ранен етап и да се произнесе в срок до десет дни, обясни Пламен Немчев. Ако в САЩ нямахме такъв специален орган, съдебната система щеше да блокира само за един ден, коментира Джим Корсилия от Американската асоциация на юристите, който също участва в конференцията. Според него ресурсите на БСК и БТПП, които имат свои арбитражни съдилища, могат да се използват за създаването на бързо действащ орган, който да решава споровете.


Твърде вероятно е в закона да настъпят промени и в частта, засягаща

търговската тайна

въпреки че мненията и тук са твърде различни. Категорично за падането на тайната пледира пред журналистите председателят на Съюза на работодателите Васил Василев. Според него позоваването на търговската тайна твърде често се използва за уреждане на сделки под масата. Левон Хампарцумян се обяви за това предложение, после добави, че ще има области, в които търговската тайна няма да падне. Заместник-министърът не посочи кои точно има предвид.


Възложителите рекетират бизнеса. Те изразходват парите от позицията на силата - така прозвуча най-острата атака срещу закона и администрацията, дошла от председателя на БСК Божидар Данев. Той представи цял списък от предложения за промени в Закона за обществените поръчки, голяма част от които бяха подкрепени и от други участници в дискусията.


Представителите на Министерския съвет демонстрираха и ИНТЕРНЕТ-регистъра на обществените поръчки, който все още не е публично достояние.

каре


Предложенията на бизнессредите:


- Да се определи точно за кои документи се иска нотариална заверка.


- Цената на тръжните документи да не е повече от 50 лева.


- Въздействието на Закона за обществените поръчки да се разшири и за всички дружества с мажоритарно държавно и общинско участие.


- С преференции да се ползват кандидатите, предлагащи суровини и материали от български произход.


- Да се прекрати порочната практика на предварителните договори.


- Да се сложи край на случаите, в които голяма и авторитетна чуждестранна фирма печели търга, но договорът след това се сключва от български посредник, който натоварва сделката с още поне 20 процента.


- Да се разграничат гаранциите за участие от гаранциите за добро изпълнение. Максималният размер на гаранцията за участие да е не повече от 3 на сто от обема на поръчката. Сега се движи около 10 на сто.


- В поръчката задължително да се посочват нейният обем, срокове и гаранции, а също и санкциите за възложителя, ако не спази сроковете за плащане.


- Справките от публичния регистър да имат доказателствена сила в съда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във