Банкеръ Weekly

Общество и политика

БИЗНЕС БЕЗ БУХАЛКИ

Американското дружество AIG стана най-големият чуждестранен застраховател и инвеститор на нашия пазар. След като на заседанието си от 16 юли Националният съвет по застраховане не разреши на ПИМБ да придобие 10% от капитала на Ей Ай Джи България - застрахователно и презастрахователно дружество АД, другият акционер - AIG, изкупи всичките му акции.


Кандидатстващите за застрахователен лиценз взаимозастрахователни кооперации Живот инс - Сливен, и Юнайтед фам - Велико Търново, са оттеглили своите документи, съобщи Дирекцията за застрахователен надзор. Двете дружества са новосформирани и доколкото по смисъла на закона не се заварени застрахователи, те не са длъжни да откриват процедура по ликвидация. Ако двете кооперации по-късно пожелаят, ще могат отново да кандидатстват за застрахователен лиценз по реда, определен от закона, без да чакат шест месеца.


Със заповед на шефа на застрахователния надзор Христо Христов през миналата седмица официално бе забранено при сключването на животозастрахователни договори да се прилага системата за продажби Мултилевъл. При подобна схема на продажба всеки застрахован става агент, а впоследствие разработва своя агентска мрежа. Използването на схемата застрашава резервите на застрахователните дружества и платежоспособността им. Това е основният мотив за издаването на подобна заповед, заяви пред в.БАНКЕРЪ Христо Христов. - Надявам се по този начин да предотвратим възможностите за създаване на застрахователни пирамиди и да защитим интересите на застрахованите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във