Банкеръ Weekly

Общество и политика

БИВШИТЕ ФОНДОВЕ ОЩЕ СТОЯТ НА СЯНКА

Една от големите надежди за активизирането на търговията на капиталовия пазар беше на борсата да се появят акциите на бившите приватизационни фондове. Засега обаче единствено инвестиционното дружество Златен лев еднозначно е заявило, че ще се регистрира на официалния пазар на БФБ-София на С сегмент, и то след няколко месеца. Според закона за ценните книжа акциите на публичните дружества трябва да са свободно прехвърляеми. Непознаващият тънкостите на закона сигурно ще си помисли, че щом акциите могат да се търгуват само на борсата, а тези книжа не са регистрирани там, то те не отговарят на това изискване. По-внимателният поглед върху творчеството на народните ни избраници обаче показва, че истината е малко по-различна.


Все още е в сила разпоредбата, според която сделките между физически лица не минават през фондовата борса. Така че това е една добра възможност акциите на холдингите да се търгуват свободно извън борсата. Разбира се, никой не може да каже на какви цени стават сделките, но редовните седмични справки на Централния депозитар показват, че такива се сключват.


Въпреки свободата за сделки с акции между физически лица остава въпросът за това, как те стават собственост на посредниците. Според изискванията на закона сделките между физически и юридически лица стават само на организиран пазар, какъвто в момента е само борсата. Народните представители обаче създадоха един удобен прозорец- акции на публични дружества могат да се заменят само срещу държавни ценни книжа или акции на друго такова дружество. Така схемата добива завършен вид - първо, сделка с акции между физически лица, а след нея размяната им в полза на инвестиционен посредник срещу ДЦК. И всичко това е абсолютно законно, без, разбира се, някой да разбере каква е цената на сделката.


Както е известно, търговията с акциите на публичните дружества се прави от брокери на инвестиционните посредници, които действат основно в провинцията. Мнозина може би си спомнят за скандала с фалшивите депозитарни разписки. Тогава загуба инкасираха именно инвестиционните посредници, които предплатиха акции на свои брокери, без да проверят в Централния депозитар дали зад разписките стоят реални акции.


Някои от посредниците пък използваха брокерите си из страната за изкупуване не само на акции от предприятия, но и от бившите приватизационни фондове. Посредниците не бяха много активни, защото възможностите за вземане на властта в сегашните холдинги са минимални, след като повечето от тях увеличиха капитала си, а новите акции бяха изкупени главно от паричните учредители на фондовете.

Facebook logo
Бъдете с нас и във