Банкеръ Weekly

Общество и политика

БЮДЖЕТНАТА ПИТА БЕ ПОДЕЛЕНА

Министерството на финансите и БНБ определиха търговските банки, които ще обслужват сметките на бюджетните институции до края на 1998 година. Всички банки, отпаднали от списъка на кореспондентите, са задължени незабавно да закрият намиращи се в тях бюджетни сметки и да ги прехвърлят в посочените от МФ и БНБ кредитни институции.


От списъка става ясно, че единствено ЕВРОБАНК се разделя с правото да обслужва бюджетния ресурс, а на МБТР - отскоро първичен дилър на ДЦК, този статут му бе отказан.


По-специален е случаят с ЦКБ. Още в началото на 1998 г. тя загуби правото да бъде първичен дилър на ДЦК, а през март не премина и през второто сито, когато повторно се определяха първичните дилъри. Така изгоряха всичките й надежди, че ще може и в бъдеще да обслужва бюджета. Според източници от БНБ в Централна кооперативна банка се намират символични остатъци от фискален ресурс - не повече от 8-10 млн. лв., и неговото прехвърляне в другите кредитни институции няма да създаде никакви проблеми.


За да предотвратят всякакви възможности за преводни далавери с държавни пари, Министерството на финансите и БНБ отправиха специално предупреждение към търговските банки, които губят правото си на кореспонденти. Освен салдата по наличните сметки те ще трябва да прехвърлят в други банки и оборотите по закриваните сметки. Крайният срок е 26 май 1998 година.


Променя се и начинът, по който занапред ще се събира и обработва информацията за касовото изпълнение на бюджета. Прекратява се досегашната, меко казано, несериозна практика - БНБ сама да я събира от близо 300-те клона на банките кореспонденти из страната. От 17 юли данните ще постъпват в централите на кредитните институции и оттам - в консолидиран вид, ще се изпращат в БНБ.


Държавата задължи всички банки, работещи с бюджетни пари, да създадат звена от квалифицирани специалисти, които да поемат цялата дейност по обслужване на бюджетните сметки и изготвянето на отчетите. Срокът за тяхното изграждане е 26 май 1998 година.


Банки кореспонденти по бюджета

- Биохим


- Българска Пощенска банка


- Българо-руска инвестиционна банка


- ТБ България-инвест


- ДСК


- БУЛБАНК


- ОББ


- Общинска банка


- Първа инвестиционна банка


- ТБХеброс


- ЕКСПРЕСБАНК

Facebook logo
Бъдете с нас и във