Банкеръ Weekly

Общество и политика

БЮДЖЕТНА ПИТА'99 Е ПОДЕЛЕНА

БНБ поема обслужването на организациите на територията на София


Министерството на финансите и БНБ определиха търговските банки, които ще обслужват сметките на бюджетните институции през 1999 година. От списъка става ясно, че частните банки и ДСК се разделят с правото да обслужват бюджетния ресурс. Изключение прави единствено ОББ.


Известно е, че от средата на миналата година МФ и БНБ допуснаха обслужването на бюджетните сметки да става и от частните банки. Но от януари 1999 г. с медената бюджетна пита ще се разделят вече приватизираната Пощенска банка, БРИБАНК, ТББългария-инвест, Първа инвестиционна банка и трансформираната в банка ДСК, чиито права на кореспонденти изтичат в края на тази година.


От 1 януари 1999 г. касовото изпълнение на държавния бюджет се поверява на БУЛБАНК, ТБ БИОХИМ, ЕКСПРЕСБАНК, ХЕБРОСБАНК и ОББ. Общинската банка пък ще има правото да обслужва единствено общинските бюджети. Финансовото министерство уточни, че от началото на следващата година Централната банка поема обслужването на всички бюджетни организации на територията на София.


Реформата в бюджетната сфера е неделима част от тригодишното споразумение на България с МВФ. Решението на МФ и БНБ от 18 септември е продиктувано от предстоящото сключване на тригодишното споразумение с Фонда. През октомври шефката на мисията на Международния валутен фонд Ан Макгърк лично ще се убеди в изпълнението на поставените условия. Промените в управлението на касовите потоци в държавния бюджет целят да се избегне замразяването на големи наличности по бюджетни сметки в банките, докато фискът емитира държавни ценни книжа. Предвижда се реформата да бъде съпроводена със съкращаване на броя на самите сметки и с ограничаване на банките кореспонденти. Проблемът е, че засега нито в БНБ, нито в Министерството на финансите имат ясна представа как ще се осъществят тези преобразувания, и най-вече консолидирането на бюджетните сметки. Вероятно решението на МФ и БНБ от 18 септември е само първата стъпка.


Обект на анализ ще са и извънбюджетните сметки, част от които бе решено да се закрият. Но дори и правителството да приеме подобно решение, неговото приложение ще приключи най-рано в началото на следващата година.


Както в.БАНКЕРЪ вече писа, не се изключва възможността да се възприеме и системата трежъри банк - или банка на държавното съкровище, която да се разкрие към финансовото ведомство. Тя ще има свои регионални органи и при това положение търговските банки постепенно ще отпаднат напълно от операциите по обслужване на държавния бюджет. Още повече ако банката на държавното съкровище се допълни от системата сингъл акаунт (единствена сметка), при която всички пари на фиска се прехвърлят в БНБ. Такива системи съществуват в Германия, където всички регионални клонове на финансовото министерство се обслужват от Бундесбанк и в Австрия, където се използва една държавна банка. Подобна реформа обаче е осъществима едва когато държавата най-после съумее да създаде принципно нова система за компютърни разплащания, работеща в режим он лайн.


Любопитното е, че в началото на тази година държавата задължи всички банки, работещи с бюджетни пари, да създадат звена от квалифицирани специалисти, които да поемат цялата дейност по обслужване на бюджетните сметки и изготвянето на отчетите. В този смисъл търговските банки отново ще останат с куп непотребни кадри.

Facebook logo
Бъдете с нас и във