Банкеръ Weekly

Общество и политика

БИТКАТА ЗА БАЛКАНКАР ХОЛДИНГ ТЕПЪРВА ЩЕ НАВЛИЗА В РЕШИТЕЛНАТА СИ ФАЗА

ПРЕДПРИЯТИЕТО КАНДИДАТСТВА ЗА КВОТА В ПОГАСЯВАНЕТО

НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ УНГАРИЯ

Балканкар холдинг за трети път ще погасява

отрицателно търговско салдо на България към страна - бивша членка

на СИВ. На 25 юли тази година унгарското Министерство на промишлеността,

търговията и туризма е дало писмено разрешение на Балканкар

- Унгария ООД да участва в погасяването на задълженията

до 31 декември 1997 г. в размер на 10.000.000 - тр. рубли при

условие, че сключи договор с унгарската Държавна Хазна.

Договорът е необходимо да се подпише в срок до 30 дни от датата

на получаване на разрешението и влиза в сила едва след потвърждаване

от българската страна.

От Балканкар - Унгария ООД са искали

да участват в погасяването на задълженията на България с квота

от 30.000.000 - тр. рубли, но унгарското промишлено министерство

е дало картбланш само за една трета от тази сума. Ако сделката

приключи успешно, българският каростроител може да получи и останалата

част от първоначално заявената квота.

Подхождаме много внимателно към осъществяването

на операцията, тъй като вече сме се опарили от погасяването на

пасивните търговски салда към Полша и Чехия. Ще започнем преговори

с българското Министерство на финансите, за да уточним схемите

на разплащане, както и курса, по-който ще си получим парите от

бюджета, ако изнесем български кари за Унгария. Погасяването на

задълженията на България към Унгария е особено важно, тъй като

в момента поради неизплатения ни дълг Унгария облага всички стоки

от нашата страна с 15% мито. След като погасим пасивното си търговско

салдо, тези мита ще отпаднат - обясни изпълнителният директор

на Балканкар холдинг Георги Мечков.

Макар и мъчително, холдингът започва да се измъква

от финансовата криза. Към края на юни тази година българските

му дружества имат общ положителен финансов резултат от 3.9 млрд.

лв., а платените данъци са за 1.9 млрд. лева. Така в началото

на юли общата им балансова печалба е около 2 млрд. лева.

На пресконференция миналата седмица сегашното ръководство

на холдинга отправи упреци към предишния изпълнителен директор

Илия Ивановски, че абсолютно нецелесъобразно и неизгодно се е

съгласил за преоформяне на левовите задължения към БАЛКАНБАНК

във валутни. Поради тази причина за периода 1995 - 1996 г. кредитната

задлъжнялост на дружеството се е увеличила с около 31 млн. щ.

долара. Много въпросителни предизвиква и молбата на г-н Ивановски

до съда за обявяване на холдинга в несъстоятелност, вместо да

се опита да се споразумее с банките кредиторки и да го спаси.

Бившият шеф бе упрекнат и в някои кадрови неудачи. Допуснато

е миналата година в американското дружество на холдинга Балканкар-Норд

Америка да се изпрати човек, който е уволнен от Рекорд

- Пловдив, а отгоре на това не знае и английски. Същият е направил

няколко продажби от Бета - Червен бряг, който е основен

конкурент на Балканкар холдинг в производството на

кари и след това не им е платил - коментира г-н Мечков.

Сегашното ръководство се изказа негативно и за опита

голяма част от акциите на заводите поделения да бъдат продадени

чрез масовата приватизация. На първата и втората тръжна

сесия почти никой не игра за техните акции. А преди третата тръжна

сесия ние ги извадихме от списъка за масова приватизация, тъй

като се очакваше фондовете да закупят акциите им на много ниски

цени. Който придобиеше заводите 6-ти септември и Георги

Костов - единственото предприятие за специализирани електродвигатели,

той щеше да държи в шах цялата система на Балканкар холдинг

- твърди Георги Мечков.

С това обаче проблемите не свършват. Миналата седмица

профсъюзите обвиниха без разлика всички ръководства на дружеството

за незавидното му финансово състояние. По този повод управителят

на Балканкаримпекс Ефтим Сансиев заяви: Едва

ли синдикатите като синдикати са в основата на противопоставянето.

Мисля, че основните хора, които са двигател на този процес, са

двама или трима синдикални лидери, които са били, или все още

са наши колеги. Те са имали възможност да извършват търговски

операции, които са донесли големи загуби за Балканкар. По

думите на г-н Сансиев в Порт Запорожие са изнесени кари за повече

от 2150 хил. щ. долара, за които не е платено, а парите не са

потърсени: Пряк виновник за тази сделка е сегашният шеф

на КНСБ в Балканкар - Добрич, Стоян Спасов, който

в този период е отговарял за Украйна. Подобни данни имаме и за

друг синдикален лидер, който оглавява организацията в целия Балканкар

- това е Иван Чернев. Неговата дейност в Тюмен, в Средна Азия,

в Иран и в Тунис е донесла пряка загуба за Балканкар

от няколко милиона долара.

Днес шефовете на холдинга настояват той да бъде продаден

като цяло предприятие, а не на части, тъй като само по този начин

дружеството ще запази предмета си на дейност, марката си и ще

възстанови позициите си на международните пазари. Може би именно

тази политика не съвпада с нечии икономически интереси и предизвиква

атаки от различни посоки. Кой ще спечели обаче войната за Балканкар

холдинг, е рано да се каже. Участващите в нея не бързат

да се идентифицират. Пък и битката за машиностроителния гигант

тепърва ще навлиза в решителната си фаза.

Facebook logo
Бъдете с нас и във