Банкеръ Weekly

Общество и политика

БИСЕРА IV ЩЕ ЗАРАБОТИ ДО КРАЯ НА СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА

Светът, в който съществуват българските банки, се изправя пред две сериозни предизвикателства, от чието успешно разрешаване ще зависи по-нататъшната им пазарна ефективност. Първият проблем е чисто финансов и се отнасят до способността на държавата и на банките да насочат основната маса от фирмените разплащания през системата на БАНКСЕРВИЗ. Въпреки предприетите от БНБ и правителството мерки за оздравяване на банковата система доверието на търговците в нея остава твърде ниско. И сигурен индикатор за това е нищожният размер на безкасовите разплащания спрямо парична размяна в брой. Следващият парадокс е, че избягването на безкасовите плащания продължава, въпреки че през последните две години разплащателната система не се е сблъсквала със съществени технологически проблеми и потокът документи, наредени през БАНКСЕРВИЗ, не спирал нито за миг. През цялата 1997 г. и първите два месеца на тази година няма нито един случай на ликвидни затруднения в действуващите банки, който да доведе до появата на чакащи плащания. Това съобщи за в.БАНКЕРЪ изпълнителният директор на БАНКСЕРВИЗ г-н Александър Цинцарски.


Въпреки сегашното добро състояние на разплащателната система обаче не се забелязва по-осезаемо нарастване в броя на междубанковите плащания. Дневно се осъществяват около 40 000 транзакции. А това е красноречиво доказателство, че българските бизнесмени продължават да плащат по сделките си предимно на ръка. Според г-н Цинцарски, доколкото съществува някакво минимално повишение в броя на наредените документи, той се дължи най-вече на плащанията към бюджета, които представляват половината от всички нареждания. За фирмите от реалния сектор остават средно на ден едва 20 000 плащания. Това е нищо, твърди изпълнителният директор на БАНКСЕРВИЗ. Все едно 20 000 фирми да наредят дневно по едно плащане. А къде са останалите стотици хиляди дружества и еднолични търговци? И дали има толкова много фирми, които правят дневно само едно плащане? - се пита г-н Цинцарски.


Според него държавните институции и търговските банки трябва да разработят някакви мерки, които да насърчат бизнесмените да предпочетат безкасовите разплащания. Най-заинтересовани от успеха на подобно начинание са кредитните институции, защото става дума за огромни пари. По най-груби преценки в касите на търговските фирми и по джобовете на бизнесмените залежават десетки и дори стотици милиарди лева, които обслужват един реален свят, паралелен на данъчнообложения.


Второто предизвикателство пред БАНКСЕРВИЗ е технологическото. Но за да се реши, съществува едно предварително условие - БАНКСЕРВИЗ да повиши размера на своя основен капитал. Най-вероятно това ще стане по време на редовното общо събрание на акционерите, което ще се проведе в края на май - началото на юни. Тогава съветът на директорите ще предложи и точния размер на инвестицията. Отсега обаче е ясно, че увеличението ще е минимум десетократно. В момента уставният фонд на фирмата е 320 млн. лева, а целта, според г-н Цинцарски, са капиталови равнища от порядъка на 2-2.5 млн. щ. долара, или 3-4 млрд. лева.


Този размер на собствения капитал ще бъде инструмент за осъществяване на амбициозна програма за подновяване на амортизираните основни фондове на БАНКСЕРВИЗ. Ще се закупят нови машини, периферия и софтуер и ще се пристъпи към изграждането на перспективната разплащателна система БИСЕРА IV, която ще позволи всички минаващи през нея трансфери на пари да се извършват в реално време.


Съдейки по възприетите графици за работата, БИСЕРА IV ще влезе в експлоатация до края на 1999 година. Засега е формулирано технологичното задание и е създадена специална работна група. В състава й влизат трима специалисти от БНБ, двама от БАНКСЕРВИЗ, както и представители на по-големите търговски банки. Очакванията са след 5-6 месеца групата да предложи окончателните стандарти и методология за БИСЕРА IV. След това на ред са програмистите, които за година време ще подготвят софтуерните продукти.


По думите на г-н Цинцарски напълно е изключена възможността БАНКСЕРВИЗ да използва готови софтуерни продукти, дори и ако те са разработени от водещи световни фирми. Всяка национална система за сетълмент има своите особености и вътрешна специфика и се пише от местни специалисти. Успоредно с разработването и внедряването на БИСЕРА IV ще се изпълнява и планът за навлизането на БАНКСЕРВИЗ в света на телекомуникациите. Целта е БАНКСЕРВИЗ да се утвърди като водещ доставчик на всякакви данни на територията на страната и извън нея, както и на Интернет.


В БАНКСЕРВИЗ смятат, че от особена важност за бъдещото функциониране на българската банкова система е преодоляването на проблема с 2000-та година


Съществуват основателни опасения, че с настъпването на последната година от ХХ век компютърните системи ще се сринат и ще настъпи неописуем хаос в автоматизираните структури. Ние усилено работим върху този въпрос и смятам, че ще го решим - подчерта г-н Цинцарски. - Значението му нараства, защото банковата ни система е силно компютъризирана. Вероятно тя е най-автоматизираната структура в България. И това е естествено, защото кредитните институции работят с огромни обеми пари и мястото на БАНКСЕРВИЗ за тяхната нормална дейност е възлово.

Facebook logo
Бъдете с нас и във