Банкеръ Weekly

Общество и политика

БИОХИМ ЩЕ ОБСЛУЖВА ВАЛУТНИТЕ ВЛОГОВЕ НА ФАЛИРАЛИТЕ КАПИТАЛБАНК И ДОБРУДЖАНСКА БАНКА

Министерството на финансите и БНБ дадоха право на ТБ БИОХИМ да обслужва валутните сметки на граждани и фирми, прехвърлени от фалиралите Добруджанска банка и КАПИТАЛБАНК по силата на Закона за държавна защита на влоговете. Миналата седмица финансовото министерство емитира тригодишни гаранционни държавни облигации в полза на ТБ БИОХИМ на обща стойност 3 182 100 щ. долара. Първата емисия е N BG 2040498110 от 13 февруари 1998 г. в размер на 3 128 600 щ. долара с падеж 9 февруари 2001 г., а втората - N BG2040598117 от 10 март 1998 г. в размер на 53 500 щ. долара с падеж 6 март 2001 година. Лихвите по тях се изплащат на всеки шест месеца и са фиксирани. Техният размер се определя до три дни след началото на всеки лихвен период на база на усреднения шестмесечен LIBOR за предходния лихвен период плюс надбавка от 2 процента. Тази доходност е изгодна за БИОХИМ, тъй като е по-висока от лихвата, която обикновено се плаща по валутните влогове. Рискът е в това, че кредитната институция трябва сама да си осигури ликвидността.


От Министерството на финансите уточниха, че лихвените купони са делими от главницата и могат свободно да се прехвърлят на друг собственик, при условие че МФ и БНБ одобрят съответна STRIPS-програма на банките, кандидати да търгуват на вторичния пазар с финансови инструменти, производни на лихвените купони.

Facebook logo
Бъдете с нас и във