Банкеръ Weekly

Общество и политика

БИОХИМ СЕ ПОДГОТВЯ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ МЕНИДЖЪРИ

БКК ще изпрати тази седмица до програмата ФАР списък от 10 чуждестранни институции, които кандидатстват за поемането на мениджърското управление на БИОХИМ. Това се налага поради обстоятелството, че чуждестранният мениджмънт ще се финансира с парите на програмата. След като получи зелена светлина, БКК ще даде едномесечен срок на кандидатите да изпратят офертите си и ще проведе интервюта с тях. За разлика отпреди една година този път се очертава конкурсът да завърши успешно. Причината е в стабилизацията на банката. Резултатите от дейността й през изминалата година ще се отчетат на годишното общо акционерно събрание, което ще се проведе на 28 май. Към края на 1997 г. собственият капитал на БИОХИМ е около 37.3 млрд. лева. От тях 16.7 млрд. лв. е основен, 2.6 млрд. лв. - допълнителен, и около 18 млрд. лв. - преоценъчен резерв, формиран от ревалоризацията на активите. Финансовият резултат за първите три месеца на тази година също е положителен - 29.7 млрд. лв., като чистите приходи само от лихви, такси и комисиони са за 10.6 млрд. лева. Печалбата към края на март е над 7.9 млрд. лева. Значителните чисти приходи от лихви са доказателство за печелившата кредитна политика въпреки ограниченията за отпускане на заеми, наложени на БИОХИМ от нейния собственик БКК. В момента банката има право да отпуска кредити само до размера на вече събраните. С други думи, тя не може да увеличава общия размер на портфейла си независимо от немалкото искания за кредити от платежоспособни клиенти. Според експерти това ограничение ще отпадне веднага след като БКК избере чуждестранната финансова институция, с която да сключи договор за мениджърско управление на БИОХИМ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във