Банкеръ Weekly

Общество и политика

БИОХИМ ОЧАКВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КРЕДИТИТЕ

Акционерите на БИОХИМ освободиха на 22 декември 1997 г. Ганчо Колев, дългогодишен бивш подуправител на БНБ, и Иван Бъчваров като членове на надзорния съвет на банката. На тяхно място бяха избрани началникът на управление Държавно съкровище и дълг в Министерството на финансите Нина Ставрева и главният секретар на БНБ Велизар Стоилов. Те ще партнират на експравосъдния министър Харалампи Анчев в осъществяването на надзорните функции на кредитната институция, в чийто управителен съвет влизат председателят Евгени Чачев, заместник-министър на МРРБ, и изпълнителните директори Тенчо Тенев, Красимир Коев и Цветан Цеков.


За по-малко от час нейните акционери гласуваха промените в устава, за да го приведат в съответствие с новия закон за банките.


След като две седмици преди извънредното общо събрание на банката основният й акционер - БКК, оповести, че БИОХИМ не се нуждае от увеличение на капитала, точката отпадна от дневния ред. В подобни случаи, ощетени от това, че никой не се съобразява с мнението им, са единствено дребните акционери.


Според изпълнителния директор на БИОХИМ Тенчо Тенев обаче увеличението на капитала е необходимо поне по три причини: За последните пет месеца на 1997 г. привлечените средства в БИОХИМ се увеличиха с над 50 млрд. лева. Според нас държавата като собственик е длъжна да увеличи капитала на банката и по този начин да покрие рисковете на новите вложители. Освен това клиенти на БИОХИМ са най-големите индустриални търговски предприятия. Техните искания за кредит варират от 5 до 20 млрд. лева. За да бъдем в състояние да отговаряме на техните изисквания, без да нарушаваме новите правила за големите кредити, ние би трябвало да разполагаме с капитал от 50 млрд. лева. И накрая има още един аргумент, който обаче е малко спорен. Ако сега капиталът на БИОХИМ бъде увеличен, банката ще стане по-привлекателна за чуждестранните инвеститори, коментира г-н Тенев.


Изпълнителният директор на БКК Петър Жотев се въздържа от пространно изясняване на позицията на банковия холдинг по изложените аргументи. Още преди събранието на БИОХИМ на 22 декември 1997 г. той спомена, че в процеса на приватизация на банката БКК ще увеличи нейния капитал, ако прецени, че тази мярка е необходима за сключването на благоприятна сделка. В края на октомври банката все още не бе постигнала капиталова адекватност от 8% и за да отговори на това изискване на БНБ в края на 1997 г., БКК започна да разработва схеми за увеличение на капитала й. Но се оказа, че към края на ноември този показател е достигнал 13.96% - около 1.5 пъти над изискуемия минимум. По тази причина БКК се отказа от първоначалните си намерения.


Друг проблем, коментиран от ръководството на БИОХИМ, е необходимостта от намаляване на рестрикциите по отношение на кредитирането. До момента банката може да отпуска заеми само до размера на събраните суми по главниците на старите кредити. По тази причина през 1997 г. БИОХИМ е отпуснала заеми едва за около 13 млрд. лв., въпреки че е получила искания за заеми, чиято обща сума е десет пъти по-голяма. Сегашните рестрикции ограничават възможностите на банката да увеличи своите доходи и вече влияят неблагоприятно на финансовите й резултати. Това бе признато и от изпълнителния директор на БКК Петър Жотев. Сегашното ограничение започва да работи срещу самата банка, тъй като депозитната й маса се увеличава, а рестрикциите не й позволяват да увеличи доходите си, за да посреща увеличените си разходи - заяви г-н Жотев.


Ръководството на БИОХИМ е предложило на БКК да й позволи да отпуска кредити, чийто общ размер е 30% от новопривлечените средства. Така ако за периода януари-март 1998 г. БИОХИМ привлече от граждани и фирми 30 млрд. лв., тя ще може да отпуска нови кредити - общо за над 10 млрд. лева.


В началото на тази година ще направим анализ на резултатите на БИОХИМ през 1997-а, след което ще съгласуваме със Световната банка мерките, които ще предложим за намаляване на рестрикциите. Едва ли кредитният лимит ще бъде увеличен веднага до 30% от привлечените средства. Намаляването на ограниченията ще става на стъпки. По-важното е да се осигури достъп до кредити и на онези клиенти на банката, които досега не са ползвали заеми от нея, но са нейни добри клиенти, е становището на изпълнителния директор на БКК.


Благодарение на съкращенията на персонала в централата на БИОХИМ с около 30%, и в клоновата й мрежа с около 22%, кредитната институция значително е намалила разходите си. Към края на ноември 1997 г. банката има положителен финансов резултат от 545 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във