Банкеръ Weekly

Общество и политика

БИБ СПАСИ ЛИЦЕНЗА СИ

Търговската банка на Гърция е изпратила документи, че е превела 7.8 млн. г. марки за попълване на капитала на Българска инвестиционна банка. Българска инвестиционна банка няма проблеми с изпълнението на изискванията на БНБ. Това просто е невъзможно при акционерите, които има нашата кредитна институция - заяви за в. БАНКЕРЪ изпълнителният директор на БИБ Пеньо Хаджиев в края на миналата седмица. Той отказа да съобщи повече подробности за това, как БИБ ще набере капиталова база от 10 млрд. лв. до 31 август тази година - срокът, даден от Централната банка. Вестник БАНКЕРЪ обаче научи, че на 28 август сутринта (петък) представители на БИБ са се срещнали с подуправителката на БНБ Емилия Миланова. След тази среща в БНБ са се получили копия от документите, които доказват, че Търговската банка на Гърция - един от акционерите на БИБ, е превела 7.8 млн. г. марки (7.8 млрд. лв.) за участие в увеличението на капитала на БИБ до 10 млрд. лева. В понеделник Търговската банка на Гърция ще представи оригиналните документи, които са необходими, за да получи тя разрешение да притежава 78% от капитала на БИБ. От БНБ отказаха да коментират тази информация, но и не я отрекоха.


Макар информацията да е оскъдна, почти сигурно е, че банката се е справила със задачата до 31 август да достигне капиталова база от 10 млрд. лева. БНБ ще си спести един неприятен акт, какъвто е отнемането на лиценза.


В края на юни БИБ имаше капиталова база от 8.9 млрд. лева. Основният проблем, поради който банката не успя да набере до края на юни необходимите й 10 млрд. лв., бе, че ЕБВР, която държеше 35% от акциите й, не пожела да участва в увеличението на капитала. Тя влезе в преговори с Търговската банка на Гърция - другия голям акционер, който владее 26% от капитала на БИБ, за да й продаде своя акционерен дял. В началото на август изпълнителният директор на БИБ Анастасиос Цамис в интервю за в. БАНКЕРЪ съобщи, че преговорите трябва да приключат до средата на месеца. Банката запази дискретно мълчание по изхода на сделката, но ако се съди по събитията от миналия петък, ЕБВР е продала своето участие в БИБ на Търговската банка на Гърция и тя вече притежава 61% от акциите на българската банка. Поисканото от гръцката банка разрешение да притежава 78% от акциите подсказва, че тя е купила и дяловете на други по-малки акционери. Въпросът е на кои. В банковите среди това се коментира отдавна. В капитала на кредитната институция, когато той бе до 2.2 млрд. лв., освен Търговската банка на Гърция и ЕБВР участваха Леджист Джърсийс тръст с 11%, ОББ - със 7%, БИОХИМ - с 5%, обявените в несъстоятелност ТСБанк и БАЛКАНБАНК - съответно с по 1.6 и 0.9%, ХЕБРОСБАНК - с 0.9%, Banque National dе Paris - с 5%, и Пеньо Хаджиев - c 2 процента. Търговската банка на Гърция и близката до нея Комершъл Венчър Лимитед притежаваха в тази структура на капитала 31.6% от акциите. Много вероятно заедно с дела на ЕБВР Търговската банка на Гърция да е изкупила и този на Леджист Джърсийс Тръст, както и тези на обявените в несъстоятелност ТСБанк и БАЛКАНБАНК. С техните акции делът на Търговската банка на Гърция в БИБ достига 74.5 процента. Не е ясно кои от останалите български собственици в БИБ са преотстъпили на Търговската банка на Гърция част от дяловете си в капитала, за да може тя да контролира до 78% от него.

Facebook logo
Бъдете с нас и във