Банкеръ Weekly

Общество и политика

БИБ ОБНОВИ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ СИ

Чистата печалба на Българска инвестиционна банка (БИБ) за 1997 г. е 4 486 654 000 лева. На годишното си общо събрание обаче акционерите решиха тя да остане неразпределена и да се предостави за финансиране на нови проекти. Преди плащането на данъци печалбата е била 4 512 792 лева.


Реално набраният капитал на БИБ в края на миналата година е 2.2 млрд. лева. Въпреки това, според изпълнителния директор на банката Пеньо Хаджиев, кредитната институция няма да има проблеми с попълването на капитала до 10 млрд. лв., каквито са новите изисквания на БНБ. Засега най-големият акционер на банката е ЕБВР, която е собственик на 35% от капитала. Очакванията са, че бъдещото ново разпределение на капитала ще предизвика промени и в съвета на директорите. На сегашното събрание обаче акционерите на БИБ подмениха само представителя на ОББ в съвета на директорите на банката - Дамян Дамянов. Новият член се казва Марин Атов.


Акционерите на БИБ приеха и отчета на одиторите за дейността на банката през миналата година. Най-голямо перо във финансовите й приходи заемат курсовите разлики. Благодарение на тях са реализирани близо 26 млрд. лв. приходи и 19.4 млрд. лв. разходи. През 1997 г. БИБ е провизирала вземания за 2.492 млрд. лева.


Ръководството на кредитната институция е привлякло близо 3.8 млрд. лв. ресурс от банкови и финансови институции. По-голямата част от тях са във валута. Едва 115.2 млн. лв. са средствата, привлечени от нефинансови институции. Съответно вземанията на банката от граждани и фирми са в размер на 1.987 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във