Банкеръ Weekly

Общество и политика

БИБ КРЕДИТИРА ФИРМИТЕ СЪС СИГУРНО БЪДЕЩЕ, А НЕ С БЪРЗИ ПЕЧАЛБИ


Г-н Канонис, през септември 1998 г. съдбата на Българска
инвестиционна банка бе поверена в ръцете на Търговска банка
на Гърция, която получи право да притежава 98% от капитала
й. Какви решения взе общото събрание на банката на 2 октомври
и как ще се отразят те на нейната бъдеща политика?


- Групата на Търговска банка на Гърция
постигна споразумение с ЕБВР да изкупи нейните акции. Както знаете,
Европейската банка смяташе да продаде дяловете си, след като съвместният
ни проект в БИБ стигне до определен етап в своето развитие. Четири
години след създаването на Българска инвестиционна банка ЕБВР
реши, че този момент е настъпил.


Общото събрание на 2 октомври е повратна точка в
историята на БИБ. Търговска банка на Гърция заедно
с дъщерното си дружество Комершъл Венчърс - България,
има намерение и възможности да развие БИБ като една универсална
банка. По същността на своите операции до момента тя работеше
предимно като инвестиционна банка. Моето желание е БИБ да започне
да предлага пълно финансово обслужване на търговски операции.
Целта ни е да станем една средно голяма стабилна българска банка.
Искаме да разширим нашата активност в страната. Предпоставка за
реализацията на тези намерения е икономическата стабилност в България.
Когато дойдох тук преди три години, един долар се разменяше за
80 лв., после цената му нарасна до 3000 лв., а сега е малко над
1600 лева. През тези три години ние останахме далеч от валутния
пазар и изчакахме левът да се стабилизира. Сега това е факт и
този успех е от особено значение както за банките и бизнеса, така
и за обикновените хора в България.


Общото събрание на банката намали членовете на съвета
на директорите от девет на седем. В него бяха преизбрани Анастасиос
Цамис, Пеньо Хаджиев, Христос Кисас и Аристидис Доксиадис. Новите
членове са Михаил Кефалоянис - инвестиционен директор на Къмършъл
Кепитъл, и Димитриос Контос - финансов директор на БИБ.
Тримата изпълнителни директори са Пеньо Хаджиев, Димитриос Контос
и Анастасиос Цамис.


Какъв процент от БИБ държи в момента групата на Търговска
банка на Гърция?


- Търговска банка на Гърция сега е собственик
на около 58% от капитала на БИБ, а Комершъл Венчърс,
България - над 27 процента. Според договореностите, които имаме
с ЕБВР, през следващите две години нашата група ще изкупи всичките
й акции в БИБ.


През септември обявихте, че сте готови да изкупите
и дяловете на българските банки - акционери на БИБ. Поддържате
ли това предложение?


- Нашето желание е тези банки да останат акционери
в БИБ. Но ако те решат да продадат дяловете си, то ние сме готови
да ги купим.


Един от основните проблеми в българската икономика
е недостигът на заеми за малкия и средния бизнес. Каква ще бъде
кредитната политика на БИБ?


- Обикновено малките предприятия се обслужват от
банки, които имат клонове там, където са техните клиенти. В момента
БИБ има само централа и засега нямаме намерение да откриваме свои
структури в провинцията. Според мен малки български предприятия
не могат да бъдат обслужвани от нас, но ние можем да подпомагаме
средни и големи фирми. БИБ има договорена кредитна линия от Търговската
банка на Гърция и първият транш по нея е от 5 млн. щ. долара.
Банката предоставя заеми въз основа на добър бизнесплан и на балансите
на фирмата, която иска заем. Предпочитаме проектите, които осигуряват,
макар и по-бавно, но стабилно развитие на фирмата пред тези, които
обещават бърза печалба.


Според вас какви грешки допускат българските фирми
и бизнесмени, когато искат кредити?


- Основният проблем при една икономика в преход е
промяната на манталитета. Според мен, за да настъпи промяна, е
нужно да се смени едно поколение. Спомням си как след Втората
световна война Гърция беше в руини. За едно поколение ние достигнахме
икономическото равнище, необходимо, за да бъдем приети като равноправен
член на Европейския съюз.


Проблемът с отпускането на кредити не е уникален
за България - американските бизнесмени обвиняват американските
банки, че не ги кредитират. Същото е и в Европа, и в Гърция. Вярно
е, че българските бизнесмени нямат достатъчно опит. Ние разбираме
това и им помагаме да направят своя бизнесплан. Той трябва да
бъде много ясен и в него трябва да са вложени и собствени пари.
Това са стандартни изисквания, които би имал всеки банкер. Виждате
какво става напоследък в света. Банките загубиха много пари и
затова трябва да бъдат много внимателни. Няма банка, която да
не прави грешки, въпросът е проблемите, които се пораждат от това,
да бъдат поносими.


В Западна Европа се дават и необезпечени дългосрочни
заеми, докато в България се иска 200% обезпечение.


- Повечето от западните банки кредитират фирми с
история, искат баланси и отчети за приходите и разходите им за
пет години по-рано. Много западни компании имат такава история,
но тук това е невъзможно и затова банките искат обезпечение. По
тази причина бизнесмените трябва да са търпеливи и да преследват
целта си.


В Гърция например промените дойдоха след 30-40 години,
но аз се надявам, че в България това ще стане по-бързо. Може би
за около 10 години икономиката ще се завърти отново. На всеки
два-три месеца, когато идвам тук, забелязвам винаги малки положителни
промени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във