Банкеръ Weekly

Общество и политика

БХК ГЛЕДА С НАДЕЖДА КЪМ НОВИЯ СОБСТВЕНИК НА ПОЩЕНСКА БАНКА

Шефовете на бившия Българо-холандски приватизационен фонд, днес Българска холдингова компания (БХК), организираха през миналата седмица среща с журналисти - първата след изпълненото с много емоции последно общо събрание на дружеството. На нея новото лице в управителните органи на БХК - Пирин Атанасов, бивш изпълнителен директор на Центъра за масова приватизация, заяви, че в близките няколко седмици холдингът ще продаде още няколко от своите участия в предприятия, в които няма стратегически интерес. Част от получените приходи ще бъдат реинвестирани в дружества - собственост на БХК, които имат най-голяма нужда от свеж ресурс. Ръководството ще предложи на годишното събрание на акционерите да се раздаде дивидент в размер на около 800 лв. на акция. Според един от изпълнителните директори на холдинга Христо Конов емисари на конкуренцията предлагат на акционери на БХК да им прехвърлят дяловете си срещу 1000-1200 лв. на акция. Неговата прогноза е, че когато започне реалната борсова търговия, цените на акциите на Българската холдингова компания ще се котират между три и пет хиляди лева. По-нататъшното развитие на нещата ще зависи от желанието на акционерите да продават и от наличието на платежоспособно търсене.


Акциите на холдинга са регистрирани в Централния депозитар, който до две седмици ще отпечата новите депозитарни разписки. Те ще се раздават на акционерите чрез клоновете на Българска пощенска банка. Засега обаче търговията с акциите на холдинга е спряна. Причината са предстоящите промени в Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества, които трябва да осигурят защитата на дребните акционери. Шефовете на холдинга очакват промените да влязат в сила до края на март.


Разбира се, бъдещето на БХК ще зависи в най-голяма степен от идеите на новия собственик на Пощенска банка, който най-вероятно ще е Nomura international - Лондон. Договорът за покупка на банката ще се подпише до края на март и тогава ще станат ясни и възгледите на чужденците за участието им в холдинга.

Facebook logo
Бъдете с нас и във