Банкеръ Weekly

Общество и политика

БФБ ПУСКА 1050 ДРУЖЕСТВА

Българска фондова борса ще регистрира на 19 май всичките 1050 предприятия, раздържавени срещу бонове. Това съобщи изпълнителният директор на борсата Георги Драйчев пред в.БАНКЕРЪ. След тази дата, според новия Закон за ценните книжа и фондовите борси, частта от дружествата, пусната по линия на масовата приватизация, става свободно прехвърляема, защото търговията с акции на публични дружества не може да бъде ограничавана. Те трябва да се търгуват на организиран пазар, какъвто в момента единствено е борсата. След влизането на закона в сила съветът на директорите на БФБ - София, даде и едномесечен срок за приключването на блоковата търговия, която е заявена до 6 февруари.


По думите на г-н Драйчев, промените ще осигурят по-голяма прозрачност на сделкитe, тъй като цените ще се формират на пазарен принцип. Досега на свободния пазар на борсата са качени близо 320 предприятия. Повечето от брокерите обаче смятат, че за голяма част от тези 1050 дружества няма да има реално търсене.


Изпълнителният директор на АП Захари Желязков съобщи, че през тази седмица ще бъде уточнен и списъкът на дружествата, чиито миноритарни дялове ще се предложат на БФБ. За момента агенцията е одобрила общо 18 дружества. Тежко машиностроене - Радомир, ще отпадне от пул Металургия - 2, като 25% от капитала му ще се търгуват на борсата.


Министерството на промишлеността е обявило конкурс за избор на инвестиционни посредници при продажбата на остатъчни дялове на Явор - Асеновград, Медикет - Етрополе, Хром - Силистра, и Резервни части - Пловдив. Миноритарните им дялове вероятно ще се предложат на официалния пазар на сегмент С, където се допускат дружества с пазарна капитализация най-малко 500 млн. лева. Листването на сегмент С, според правилата на борсата, може да стане след представянето на информационен меморандум, което значително съкращава процедурата. При изготвянето на проспект за публично предлагане обикновено се чака между шест и девет месеца. От АП обаче изказват съмнения доколко целесъобразно е пускането на пазара на малки дялове от най-атрактивните български предприятия като БТК, НЕК, Булгаргаз и др. Продажбата на повече дялове чрез борсата ще осигури повече приходи, а и ще съкрати значително приватизационните срокове, твърди изпълнителният директор на борсата.


Г-н Драйчев потвърди, че към БФБ е проявяван интерес и от частни компании за пускането на акции от капитала им, вкл. и от банки.


Скоро на официалния пазар на борсата ще бъдат разположени 25% от капитала на Химмаш - Хасково. По време на масовата приватизация нито един фонд не прояви интерес към дружеството. Сега Министерството на промишлеността е сключило договор за изготвянето на проспект за публично предлагане на акции на Химмаш. Инвестиционни посредници за пласирането на емисията ще бъдат ФБК 7М и финансова къща Фикс плюс.

Facebook logo
Бъдете с нас и във