Банкеръ Weekly

Общество и политика

БФБ НЕ Е БАКАЛНИЦА ЗА АКЦИИ


Какво ще остане, ако видим Мона Лиза прерисувана
от уличен художник? Ами имаме картина, но не е истинска. В момента
българският капиталов пазар все повече заприличва на евтино копие.
Имаме сделки и обороти, но гарнирани с измами, част от които станаха
дори публично достояние.


Мнозина се питат кои са движещите мотиви, пораждащи
(за несведущите граждани - да продадеш акции на самия себе си
чрез услужлив посредник) кросовите сделки? Отговорът не е многословен.
Първо, създаване на видимост за просперитет на отделни емитенти.
Второ, изкуствена ценова подкрепа за определени ценни книжа -
въпреки обективната пазарна тенденция, за да се спечели време,
през което да се изчистят рисковите портфейли на големите
риби. Трето, реализация на печалби от акции, за които в
нормални условия едва ли би се намерил купувач. Последната причина
е количествена - пред публиката се демонстрира постоянен
борсов интерес към определени книжа, с който цените им се
поддържат стабилни. Следователно всички кросови сделки се явяват
инструмент за постигане на други, по-важни цели, свързани
с предварително планирана измама. В тази игра гарантирано губещи
са дребните и средните инвеститори, докато акулите
почти винаги се измъкват с печалба.


Но понеже кросовете струват пари, техните автори
се стремят като добри бизнесмени да минимизират своите разходи.
Затова в кросовите сделки се въвличат минимален брой акции и най-често
цените купува-продава са еднакви.


Кросови сделки с 1-2 или 10 акции се правеха и през
първия етап от развитието на капиталовия пазар (1993-1996 г.).
Разликата с онзи период е в сетълмента и в клиринга. Преди не
се налагаше осъществяването на реална размяна на пари и на акции
и затова кросът се правеше от един-единствен брокер. Мнозина от
тях дори преживяваха от подобни операции. Днес съществува формалното
изискването за физическа размяна на акции, но все още не се търси
реално разплащане по сметка.


Ясно е, че кросовете ще се ограничат до минимум,
ако правилникът на БФБ и бъдещият Закон за публичното прилагане
на ценни книжа въведат формални изискване към размера на стандартния
пакет акции, с който ще се търгува на капиталовия пазар.
На Софийска стокова борса отдавна съществува типичен контракт
за точно определено количество тонове зърно или слънчоглед в него.
Тогава защо се страхуваме да въведем подобна норма и за минималния
брой книжа в един стандартен пакет - например 1000 акции, с които
в бъдеще ще се върти фондовата търговия? Ако не го направим днес,
то утре много бързо ще загубим ясната си представа за разликата
между БФБ като пазар на едро и търговията на гише.


Проблемът има и психологическа страна. Обикновените
инвеститори не се интересуват дали цените от борсовите бюлетини
са постигнати на официалния или на свободния пазари, дали са плод
на реална сделка с едновременно плащане на пари и размяна на акции
или на крос. За непрофесионалистите борсовата цена е единственият
достъпен ориентир в джунглата на пазарната икономика.


За периода 31 август - 4 септември 1998 г. на официалния
пазар е била сключена сделка с 5 акции на Елкабел,
а на свободния пазар - с 8 акции на Ален мак, с по
4 акции на Биовет, Изотсервиз и Птици
и птичи продукти и с 6 книги на Генерал Ганецки.
Има и нормални обеми - за 59 381 книги на Дунав-Русе
и за 25 320 акции на Хан Омуртаг. Следователно на
БФБ могат да се сключват и нормални борсови сделки.


Следващата седмица (7-11 септември) е продадена една
акция на грандхотел София и по 10 акции на Лакпром
АД, Пампорово АД и Ю. Гагарин-БТ. За периода 14-17
септември има сделки с три акции на Видахим и с пет
акции на Винекс. Връх е продажбата на една акция на
Оргтехника и на четири книжа на Хасково-БТ.
Рекорди бележи периодът 23-26 септември. На свободния пазар има
сделки с по две акции на Автотранс - Септември, и
Шератон АД - София, и с 8 книжа на КМХ - Белово. На
втори октомври, петък, на официалния пазар са сключени сделки
с по 19 (една) акция на Полимери и на Петър
Караминчев, а на свободния пазар - с шест книжа на Алумина.


И далаверата продължава. Затова е крайно време нещо
да се направи, иначе още дълго ще се питаме защо липсват сериозни
и платежоспособни купувачи и борсата все повече прилича на бакалница
за акции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във