Банкеръ Weekly

Общество и политика

БФБ коригира дневния ред за общото събрание

След като Комисията за финансов надзор излезе с решение да не се провежда общото събрание на "БФБ-София" в края на миналата година, от борсовия оператор публикуваха нова актуализирана покана съгласно изискванията на надзора. Извънредното заседание на акционерите ще се проведе на същата дата - 14 януари. Единствената точка в дневния ред е за гласуване на промeни в състава на съвета на директорите на дружеството. Вече е ясно, че се предвижда предсрочно прекратяване на мандата и освобождаването им от длъжност като членове на борда на "БФБ-София" АД на трима от сегашните директори. Става въпрос за Асен Василев Ягодин, Васил Димитров Големански и Георги Иванов Български.

На техните места ще бъдат избрани нови членове на съвета на директорите на фондовата борса под условие, че бъдат одобрени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор. От Министерството на финансите предлагат това да са: Гергана Чавдарова Беремска-Караджова, Иван Борисов Кутлов и Димо Евгениев Спасов.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 28 януари на същото място и при същия дневен ред. Право на глас имат всички, които са вписани в регистрите на "Централен депозитар" като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, или към 30 декември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във